Andrzej Pieśla

W lipcu 2020 r. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie zachodniopomorskim (426,0 tys.), a następnie w województwach pomorskim (404,5 tys.) i małopolskim (307,8 tys.). W prawie całym kraju nastąpił spadek liczby turystów oraz spadek liczby udzielonych noclegów. Dane na ten temat opublikował Główny Urząd Statystyczny.

W Polsce szczyt sezonu turystycznego przypada na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z zakwaterowania w turystycznych obiektach noclegowych korzysta prawie 1/4 ogółu turystów w roku. W latach ubiegłych dane dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych były
ponad dwukrotnie wyższe niż w miesiącach zimowych. W 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała, że pomimo wzrostu zainteresowania Polaków korzystaniem w okresie wakacji z oferty krajowej bazy turystycznej, wskaźniki te były znacznie mniej korzystne, zarówno w odniesieniu do początkowych miesięcy br., jak i do analogicznego okresu 2019 r. W okresie lipiec–sierpień 2020 r. w turystycznych obiektach noclegowych przebywało 5,9 mln turystów, tj. o 29,3% mniej niż przed rokiem.

W lipcu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 2,7 mln turystów, którym udzielono 9,1 mln noclegów. W porównaniu
z lipcem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 33,2% i o 31,1%. Mniejszy ruch turystyczny, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, odnotowano również w sierpniu 2020 r., kiedy liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 25,7%, natomiast liczba udzielonych noclegów o 20,6%.

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w lipcu 2020 r. w obiektach noclegowych zatrzymało się 2,7 mln turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, kiedy odnotowano 4,1 mln osób, było ich mniej o 33,2%. Wśród ogółu turystów 89,7% stanowili turyści krajowi (2,4 mln), natomiast 10,3% turyści zagraniczni (0,3 mln). W porównaniu z lipcem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 23,5% i 68,3%. Wsród turystów zagranicznych, w lipcu z oferty obiektów noclegowych najchętniej korzystali goście z Niemiec, którzy stanowili 49,6% wszystkich zagranicznych turystów; było ich jednak o 1/3 mniej niż przed rokiem.

We wszystkich województwach odnotowano spadek liczby turystów korzystających z noclegów. Największe spadki wystąpiły w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego (o 57,2%), małopolskiego (o 46,1%), śląskiego (o 44,7%) i łódzkiego (44,3%). Najmniejszy spadek odnotowano w obiektach położonych w województwie warmińsko-mazurskim (o 10,6%).
W lipcu 2020 r. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie zachodniopomorskim (426,0 tys.), a następnie w województwach pomorskim (404,5 tys.) i małopolskim (307,8 tys.). Najmniej turystów przebywało w obiektach zlokalizowanych w województwie opolskim (29,0 tys.), świętokrzyskim (46,9 tys.) i podlaskim (66,9 tys.).

Największy spadek liczby udzielonych noclegów odnotowano na terenie województwa mazowieckiego (o 54,5%), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim (o 9,8%). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych w lipcu 2020 r. wyniósł 38,3% i w porównaniu z lipcem ub. r. był niższy o 13,5 p. proc.

Spadek liczby turystów ogółem odnotowano we wszystkich województwach, przy czym w województwie warmińsko-mazurskim dotyczył on tylko turystów zagranicznych; liczba turystów krajowych w województwie warmińsko-mazurskim wzrosła w porównaniu z sierpniem 2019 r. o 6,4%. Spadek liczby udzielonych noclegów wystąpił w obiektach zlokalizowanych na terenie 15 województw, w tym największy w województwie mazowieckim (o 49,8%) i małopolskim (o 41,3%). Nieznaczny wzrost liczby udzielonych noclegów (o 0,5%) odnotowany został w województwie warmińsko-mazurskim, przy czym dotyczył on jedynie turystów krajowych (wzrost o 9,1%).