Andrzej Pieśla

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec zaapelowało do rządów w Polski i Czech o całkowite otwarcie granic. Pierwsze landy odstępują od rygoru kwarantanny, w znacznym stopniu motywując to potrzebą ożywienia ruchu turystycznego i w ogóle gospodarki. W Polsce w ostatnich dniach kontrole na granicy Polski z Niemcami zostały przedłużone o kolejnych 30 dni.

Niemcy zadeklarowały, że w najbliższych dniach zaprzestaną kontroli na granicach z Danią, a od 15 czerwca nie będą dłużej przeprowadzane kontrole także na granicach z Francją, Austrią i Szwajcarią. Z kolei niemieckie MSW zaleciło krajom związkowym poluzowanie dotychczasowych regulacji dotyczących kwarantanny. Decyzja dotycząca tych regulacji znajduje się w Niemczech właśnie w gestii władz krajów związkowych. Północna Nadrenia-Westfalia i Nadrenia-Palatynat zareagowały jako pierwsze znosząc obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw UE. Pozostałe landy chcą zrobić to samo, a decyzja ta ma zostać ogłoszona w najbliższych dniach. Stosowne porozumienie zawarły władze krajów związkowych i rząd federalny.

Obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla obywateli RFN i cudzoziemców przybywających do Niemiec wprowadzono 9 kwietnia. Wyjątki wprowadzono m. in. dla pracowników transgranicznych, robotników sezonowych, policjantów i pracowników służby zdrowia. Obowiązek kwarantanny spotykał się z krytyką.

W Polsce w ostatnich dniach kontrole graniczne zostały przedłużone na granicy Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją do 12 czerwcao następne 30 dni. Tak jak dotychczas granicę wewnętrzną Unii Europejskiej można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie, w tym 16 na granicy z Niemcami i w 4 portach morskich. Do Polski wjechać mogą m.in. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy w naszym kraju.