Tomasz Augustyn

Pomorze Zachodnie lokuje się na 10. miejscu wśród polskich regionów pod względem wielkości PKB na głowę mieszkańca w stosunku do średniej unijnej. Od 2015 roku dystans regionu wobec unijnej średniej praktycznie nie uległ zmianie.

W 2019 r. regionalny PKB na mieszkańca, wyrażony w krajowych standardach siły nabywczej (PPS), wahał się od 32% średniej unijnej w północno-zachodniej Bułgarii oraz na Mayotte, zamorskim regionie Francji, do 260% w Luksemburgu. Istnieją znaczne różnice zarówno między państwami członkowskimi UE, jak i wewnątrz nich.

Regionalny PKB per capita w 2019 r.

Źródło: Eurostat

Za Luksemburgiem w czołówce plasują się region Southern w Irlandii (240%), Praga (205%), Bruksela oraz Eastern & Midland w Irlandii (po 202%) oraz Hamburg (195%) w Niemczech. Wysoki PKB na mieszkańca w tych regionach można częściowo wytłumaczyć dużym napływem pracowników dojeżdżających do pracy (Luksemburg, Praga, Bruksela i Hamburg) lub dużymi aktywami kapitałowymi posiadanymi przez niektóre międzynarodowe koncerny mające siedzibę w regionach (Southern oraz Eastern & Midland w Irlandii ). W przypadku Mayotte niski poziom PKB na mieszkańca wyjaśniają głównie czynniki demograficzne, gdyż 44% populacji ma mniej niż 15 lat.

Zróżnicowania regionalne odnoszą się także do Polski. W regionie warszawskim stołecznym, czyli Warszawie wraz z okalającymi ją gminami, PKB na mieszkańca wyrażony w standardzie siły nabywczej odpowiadał 160 proc. średniej UE w 2019 r. Pozostała cześć Mazowsza mała wskaźnik na poziomie 63 proc. średniej UE. Dane Eurostatu pokazują, że wszystkie regiony Polski poza stolicą wypadają znacznie poniżej średniej UE. W żadnym regionie, z wyjątkiem Warszawy, PKB na mieszkańca wyrażone w parytecie siły nabywczej nie przekroczyło poziomu 80 proc. średniej Wspólnoty. Najniższy dochód na mieszkańca wyrażony w PPS odnotowano w województwach lubelskim i warmińsko-mazurskim (po 50 proc. średniej UE). Niewiele lepiej było w przypadku podkarpackiego (51 proc.), świętokrzyskiego i podlaskiego (oba po 52 proc.).

Wartość wskaźnika dla województwa zachodniopomorskiego w roku 2019 wyniosła 60% wobec 59% w roku 2018 i 57 % w roku 2017, ale też 59% w roku 2015. Przez cały ten okres wartość PKB na głowę mieszkańca liczona w stosunku do unijnej średniej pozostaje zatem w regionie na tym samym poziomie.