To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie, ale wciąż niedokończona. Kontrakt na budowę trasy obwodowej Wałcza o wartości około 430,5 mln zł podpisano w listopadzie 2015 roku. Planowo miała być ukończona w maju 2018 roku, ale ponad pół roku temu stanęła w miejscu. Inwestor podziękował za współpracę Energopolowi Szczecin przeżywającemu poważne trudności z wypełnieniem wielu innych zobowiązań. 
 
 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z firmą Energopol Szczecin S.A. na jego realizację w dniu 14 października ubiegłego roku. W tym samym okresie odebrała temu samemu wykonawcy projektowanie oraz budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13, Energopol Szczecin nie dokończył też przebudowy A6 Szczecin Dąbie–Rzęśnica i rozbudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo. Przestał też pełnić funkcję lidera konsorcjum mającego zbudować kolejowy tunel średnicowy w Łodzi. Umowę na budowę wału cofkowego Odry przy rzece Myśli oraz modernizację polderu Marwickiego zerwało z nim z kolei Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Teraz GDKiA może ponownie wybierać firmę, która dopilnuje prac związanych z kontynuacją budowy liczącego niecałe 18 kilometrów odcinka drogi otaczającej Wałcz. Wpłynęło 6 ofert, wśród nich dwie mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Na realizację zadania inwestor zaplanował 1,488 miliona złotych. W tej kwocie zmieściły się oferty Biura Inżynierskiego Via Regia (1,096 mln zł) oraz konsorcjum Inco Consulting oraz MP Consulting z ceną 1,214 mln zł. Pozostałe cztery oferty przekroczyły przewidziany budżet. Pozostałe do realizacji prace obejmują dokończeniem trasy głównej i obiektów mostowych w poprzek niej, wykonanie zbiorników i wykonanie dróg dojazdowych, a także przebudowę drogi krajowej 22 i drogi wojewódzkiej 163 wraz z drogami dojazdowymi i budowę węzła Witankowo wraz z drogami dojazdowymi. Wykonawca będzie także nadzorował realizację elementów BRD (w tym bariery, oznakowanie, ogrodzenia i system informacji pogodowej), prace związane z zagospodarowaniem terenów przyległych, nasadzeniem zieleni i wykonaniem kanału technologicznego. W tym ostatnim przypadku inwestor unieważnił niedawno postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy – jedyna oferta nie zmieściła się w zaplanowanym budżecie.