Tomasz Augustyn

Kongres Obywatelski angażuje naukowców, architektów, urbanistów, specjalistów od lokalnego rozwoju, socjologów i aktywistów społecznych do szukania odpowiedzi na najważniejsze problemy rozwojowe miast Pomorza w kontekście doświadczenia pandemii.  

Kongres Obywatelski, jedna z inicjatyw gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przygotował pierwszy w 2020 roku numer Thinkletter Regionalny Idee dla Pomorza. Jest on w całości poświęconego problemom i wyzwaniom stojącym przed miastami tego regionu w dobie epidemii COVID-19 oraz wyzwań klimatycznych. W artykule programowym Jan Szomburg przedstawił diagnozę sytuacji Pomorza po (w trakcie?) doświadczenia pandemii. Stwierdza w niej, że wychodzenie z kryzysu gospodarczego i nasilających się podziałów, rozwiązywanie problemów klimatyczno—ekologicznych jak też wykorzystanie technologii cyfrowych wymaga koordynacji horyzontalnej (między różnymi sektorami/sferami) i wertykalnej (od gospodarstwa domowego poprzez władze gminne, regionalne aż do centralnej). Drogą ku temu jest budowa regionalnej wspólnoty, bo  tylko we współpracy władzy samorządowej i społeczeństwa możliwe jest rozwiązanie najważniejszych problemów. Poza polityką publiczną i środkami publicznymi niezbędne jest – w jego opinii – wdrożenie całościowego mechanizmu odpornościowo­‑rozwojowego integrującego politykę publiczną z „milionami polityk (prywatnych, indywidualnych i rodzinnych)” i przekładającego ją na codzienną praktykę działania. Przestawienie się z logiki dominacji na logikę współpracy, lojalności i partnerstwa, ukazuje to, ile środków bywa marnowanych.

Thinkletter „Idee dla Pomorza” ma stanowić jedną z odpowiedzi na potrzebę budowania przestrzeni do dyskusji o kluczowych działaniach, instytucjach i regulacjach, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilny rozwój Pomorza. Jego wdrożenie ma służyć m.in propagowaniu nowych standardów debaty publicznej opartej na języku, który nikogo nie wyklucza – zgodnie z zasadami etyki słowa: mówienia prawdy, mówienia jasno i empatycznie. Inicjatorzy przedsięwzięcia spodziewają się, będzie ona prowadzić do wykorzystania potencjału intelektualnego regionu poprzez włączenie do debaty publicznej wszystkich chętnych, a zwłaszcza: pracowników i studentów pomorskich uczelni i szkół wyższych.

W pozostałych artykułach Marcin Skrzypek pisze o idei miasta 15‑minutowego Ewa Kipta stawia pytanie o jakościowy rozwój miast, Paweł Kubicki zajmuje się opartej na wspólnocie odporności miast, Tomasz Parteka zastanawia się nowym, postpandemicznym sposobem ich organizowania. Iwona Sagan stawia tezę, że wzmocnienie lokalnej samorządności powinno być dziś traktowane jako jeden z kluczowych elementów wzmacniania odporności miast i regionów na nadchodzące kryzysy. Wojciech Kłosowski pyta o to, jak zarządzać miastem w niestabilnym świecie, a Joanna Erbel poświęca uwagę Młodym i ich szanasom na wyjście z mieszkaniowego potrzasku.

Thinkletter „Pomorskie miasta wobec pandemii i wyzwań klimatycznych” dostępny jest pod adresem: https://www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2020/09/Pomorskie-miasta-wobec-pandemii-i-zmian-klimatycznych-TR-1.2020.pdf