Andrzej Pieśla

Oficjalne oddanie Baltic Pipe nastąpi 27 września. Planowana jest oficjalna uroczystość w Szczecinie.

Według nieoficjalnych świętowanie będzie miało miejsce w budynku Filharmonii w Szczecinie, mają wziąć udział również goście reprezentujący rządy Danii i Norwegii.

Gazociąg Baltic Pipe został już połączony z systemami przesyłowymi w Polsce i w Danii. Oficjalne oddanie inwestycji przez wykonawcę nastąpi pod koniec września, zaś uruchomienie przesyłu planowane jest na 1 października. Po drodze wykonane będą jeszcze prace rozruchowe i nagazowanie. W pierwszym okresie funkcjonowania przepustowość gazociągu będzie wynosiła ok. 2-3 miliarda metrów sześciennych rocznie. Od początku 2023 roku dostępna ma być pełna planowana przepustowość – 10 miliardów metrów sześciennych.