Tomasz Augustyn

Blisko milion zł rządowego dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych otrzymają zachodniopomorskie samorządy na odtworzenie połączeń autobusowych.

W ramach bieżącego naboru w województwie zachodniopomorskim środki z funduszu w łącznej kwocie 917 tys. zł uzyskało 8 samorządów: powiaty szczecinecki, drawski i gryfiński oraz gminy Maszewo, Nowe Warpno, Police, Pełczyce i Trzcińsko – Zdrój. Dzięki temu odtworzonych zostanie kolejnych 10 linii komunikacyjnych o łącznej długości 476 km.

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wprowadzono w życie w maju 2019 roku. Jego funkcja polega na dofinansowywaniu  przywracania lokalnych połączeń autobusowych i tworzenie samorządom możliwości pozyskania dodatkowych środków na odtworzenie połączeń autobusowych, które w poprzednich latach zostały zlikwidowane. W roku 2020 zachodniopomorskie samorządy otrzymują 3 złote do każdego wozokilometra przywróconych połączeń autobusowych.

W ramach przeprowadzonych w 2019 roku naborów wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w całym kraju wpłynęły łącznie 294 wnioski o dofinansowanie dla uruchomienia 1500 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wozokilometrów linii objętych dofinansowaniem wyniosła 17 243 199, a kwota wykorzystanych środków z funduszu – 17,9 mln zł.

Do połowy maja bieżącego roku zgłoszono 253 wnioski o objęcie w 2020 roku dopłatą z Funduszu dofinansowaniem dla uruchomienia 1741 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wozokilometrów linii objętych dofinansowaniem wyniosła w tym okresie 60 547 342, a kwota wykorzystanych środków z funduszu – 59,5 mln zł. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 roku wynosi 800 mln zł.