Tomasz Augustyn

Państwowe firmy konkurować o siedem pozwoleń na nowe morskie farmy wiatrowe. Na poszczególnych obszarach rywalizować będą Energa z PGE we współpracy z Eneą, Orlen z PGE w porozumieniu razem z Eneą oraz na czterech bezpośrednio Orlen z PGE.

Ministerstwo Infrastruktury 21 stycznia opublikowało ogłoszenia o możliwości składania kolejnych wniosków dla trzech lokalizacji w nowym rozdaniu pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. W kolejnych dniach wpłynęły też wnioski dotyczące trzech nowych lokalizacji, które uwolniły się po ostatecznych decyzjach o umorzeniu wcześniejszych postępowań. W sumie inwestorzy starają się już o 6 obszarów z 11 dostępnych w drugiej fazie przyznawania lokalizacji dla energetyki wiatrowej na morzu, czyli z załącznika 2 ustawy o offshore.

O obszar 14.E.1. rywalizują Energa oraz Baltica 4 – wspólny projekt PGE i Enei. Wnioski dotyczące lokalizacji 60.E.4 złożyła spółka Neptun IX Orlenu oraz Baltica 5 – drugi wspólny projekt PGE i Enei. PGE stara się także o lokalizację 44.E.1 dla farmy Baltica 9. Wniosek o tę samą lokalizację złożył także Orlen dla projektu Neptun VI. Wszystkie te wnioski dostały w systemie tę samą datę – 26 stycznia. Jeśli na jeden obszar jednocześnie wpływa kilka wniosków, tylko pierwszy z nich może być złożony skutecznie. Pozostałe zostaną odrzucone. Po skutecznym złożeniu pierwszego wniosku na dany obszar Minister Infrastruktury umieszcza ogłoszenie o możliwości składania kolejnych wniosków, tzw. konkurencyjnych.

PKN Orlen złożył już siedem wniosków o przyznanie nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Ostatni wniosek o lokalizację 46.E.1. został skierowany drugiego lutego przez spółkę celową Orlenu – Neptun VIII. Poprzednie wnioski zostały złożone w grudniu ub. roku oraz w styczniu. Po uruchomieniu kolejnego etapu procedury administracyjnej, koncern będzie wnioskował o przyznanie pozostałych czterech pozwoleń lokalizacyjnych. Łączna moc możliwa do uzyskania na obszarach objętych złożonymi wnioskami szacowana jest na ok. siedem GW, a potencjał czterech pozostałych lokalizacji może wynieść ok. 3,5 GW. Grupa Orlen planuje stać się jednym z liderów w tym obszarze, m.in. dzięki realizacji strategii ORLEN2030.  Rozbudowa potencjału energetycznego na Bałtyku jest jednym z najważniejszych projektów rozwojowych koncernu. Jest on realizowany przez portfel spółek zależnych: Orlen Neptun i Energa Morskie Farmy Wiatrowe. Swoje kompetencje i doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Orlen rozbudowuje m.in. poprzez realizację projektu Baltic Power – morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Jej budowa, zgodnie z harmonogramem, planowana jest na lata 2024 – 2026. Zlokalizowana ok. 23 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa farma o mocy do 1,2 GW docelowo zasili nawet milion polskich gospodarstw domowych. Do końca dekady na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind, Koncern przeznaczy 47 mld zł.

Prywatne i zagraniczne koncerny są podzielone w kwestii uczestnictwa w składaniu wniosków na nowe projekty. Prywatna Polenergia zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o nowe pozwolenia. Norweski Equinor jest zaś zainteresowany nowymi pozwoleniami. Podobnie jak duński Ørsted, który będzie składać wniosek razem z polską spółką ZE PAK. Inny zagraniczny podmiot, Ocean Winds, także deklaruje, że będzie aplikować o kilka nowych lokalizacji. Efekty rywalizacji poznamy po 60 dniach, bo tyle jest czasu na składanie wniosków.

Z uwagi na wysoką efektywność produkcji, morska energetyka wiatrowa jest najdynamiczniej rozwijanym źródłem energii odnawialnej w Europie. Na wodach Bałtyku zainstalowanych jest obecnie ok. 2,2 GW mocy, a według szacunków ekspertów, do 2050 roku mogą one osiągnąć poziom nawet 93 GW. Potencjał Morza Bałtyckiego wynika przede wszystkim ze sprzyjających energetyce wiatrowej warunków, takich jak jego niskie zasolenie, stosunkowo niewielka głębokość i stałe, silnie wiejące w skali całego roku wiatry. Według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej. Biorąc pod uwagę jednak potencjał projektów tzw. pierwszego rzutu oraz kolejnych projektów, które mogą powstać po 2030 r., moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych na morzu w 2040 r. może wynieść ponad 15 GW mocy.