Andrzej Pieśla

Na dwóch farmach na Pomorzu Zachodnim Polska Grupa Energetyczna otworzyła 43 turbiny o łącznej mocy blisko 100 MW.

Na farmach Starza/Rybice i Karnice PGE Energia Odnawialna – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej – zainstalowała 43 turbiny o łącznej mocy zainstalowanej blisko 100 MW. W ramach inwestycji powstałej na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice zbudowano 33 wiatraki o mocy znamionowej 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy w postaci dwóch stacji transformatorowych. Zwiększają one łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy PGE o blisko 20 % do ponad 647 MW. Farmy dostarcza energię dla około 120 tys. gospodarstw domowych, a uzyskane dzięki nim ograniczenie emisji CO2 w skali roku wyniesie 200 tys. ton.

PGE ma dalsze ambitne plany w dziedzinie energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych 10 lat zamierza podwoić moce w tym segmencie za sprawą wielkiego programu inwestycyjnego. Obecnie sięgają one około 2,3 GW. Niebawem koncern będzie otwierać farmy fotowoltaiczne, grupa prowadzi też program budowy farm wiatrowych na morzu, które w ciągu 8 lat mają osiągnąć moc około 2,5 tys.

PGE Energia Odnawialna obecnie jest największym producentem zielonej energii Polsce. Spółka posiada 16 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 286,1 MW. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40 % udziału w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30 % w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12 % w rynku OZE.