Andrzej Pieśla

Wszystkie zachodniopomorskie gminy i powiaty złożyły wnioski o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota rządowego wsparcia dla 131 samorządów wyniesie ponad 302 mln zł. Dotacje pozwolą na realizowanie lokalnych inwestycji bez zaciągania dodatkowych zobowiazań.

Pieniądze, w formie przelewów – przyznawane są na wniosek składany do prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody, trafią na rachunki samorządów we wrześniu 2020 r. Samorządy (gminy, powiaty i miasta) mogą otrzymać dotacje od 0,5 mln zł do 93,5 mln. Środki przekazane przez rząd można będzie wykorzystać na inwestycje ważne dla lokalnych społeczności takie jak remonty szkół i przedszkoli, budowa żłobków, poprawa jakości dróg i infrastruktury oraz inne potrzebne mieszkańcom działania.

Największym beneficjentem funduszu na Pomorzu Zachodnim będzie Szczecin, który otrzyma 93.5 mln złotych. Świnoujściu przypadnie z tego tytułu 21 mln zł, Kołobrzeg (gmina miejska) otrzyma 8,8 mln zł, Koszalin – 8,1 mln zł, Stargard (gm. miejska) – 5,97 mln zł, a Goleniów (gm. miejsko-wiejska) – 5,79 mln zł.

Wsparcie dla gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Każda z gmin i każdy powiat ma przypisaną kwotę środków z RFIL, o którą mogły zawnioskować, Algorytm podziału środków funduszu stworzony w ministerstwie finansów. Pula środków RFIL będzie rozdysponowana w minimum dwóch naborach. Pierwszy dotyczy wniosków wyłącznie gmin i powiatów. Drugi z kolei – inwestycji wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – w budżecie tego naboru, oprócz środków przewidzianych w RFILw wysokości 6 mld złotych, znajdą się także środki niewykorzystane w pierwszym naborze, co de facto oznacza, że w drugim naborze pula środków będzie zwiększona o kwoty przypadające tym gminom i powiatom, które nie złożyły wniosku bądź złożyły go po terminie, bądź też zawnioskowały o niższą kwotę, niż maksymalna kwota przypadająca danej jednostce na podstawie wyliczeń algorytmem.
Termin naboru wniosków na wsparcie inwestycji w ramach RFIL Prezes Rady Ministrów ogłosi na co najmniej 30 dni przed upływem terminu naboru, a wszelkie informacje na temat naboru zostaną umieszczone na stronie BIP urzędu obsługującego PRM. Premier ogłosi w 2020 r. przynajmniej dwa nabory wniosków o wsparcie z RFIL, dostępne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tj. z puli 6 mld złotych na projekty inwestycyjne, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł).