Andrzej Pieśla

Zespoły złożone z przedsiębiorców, naukowców i samorządowców będą w regionach pracowały nad wdrażaniem rozwiązań dla przemysłu 4.0.

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Teraz tworzy swoje regionalne struktury. Pierwsza grupa została powołana w Wielkopolsce. Po dzisiejszej inauguracji działalności wybierze ona prezydium i przyjmie plan prac. W skład Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości weszli przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy, którzy dobrze znają lokalny rynek i sytuację firm. Zajmujące się rozwojem przemysłu 4.0 regionalne zespoły złożone z przedsiębiorców, naukowców i samorządowców powstaną w całej Polsce. Będą miały za zadanie opiniowanie programów wsparcia transformacji cyfrowej i promowanie nowoczesnych, biznesowych rozwiązań.

Platforma Przemysłu Przyszłości ma za zadanie unowocześnianie i rozwój polskiego przemysłu, w tym poprzez pozyskiwanie precyzyjnych informacji z rynku oraz przekształcanie ich w użyteczną wiedzę. Rady mają wspierać Platformę Przemysłu Przyszłości swoim spojrzeniem z perspektywy danego regionu. będą prowadziły przedsięwzięcia promujące rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, zajmą się również opiniowaniem programów wsparcia transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do praktyków i naukowców z doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii oraz do warsztatów i szkoleń. Eksperci pomogą im w opracowywaniu strategii transformacji cyfrowej dopasowanych do sytuacji konkretnych podmiotów.

Fora złożone ze specjalistów powstaną we wszystkich województwach. W październiku ma zostać powołana druga Regionalna Rada, tym razem na Podlasiu. Trwają też przygotowania do utworzenia podobnych grup na Śląsku i Pomorzu.

Poza wojewódzkimi zespołami w programie Polski Przemysł Przyszłości działają organizacje, które dysponują wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami biznesowymi oraz instytucje takie jak PARP czy NCBR, przygotowujące finansowanie dla firm unowocześniających swoje procesy i produkty. Przedsiębiorcy dołączą też do grup badawczych, przez co pomogą w gromadzeniu aktualnych danych o stanie przemysłu 4.0 w Polsce.