Andrzej Pieśla

Lubimy jeździć koleją, a podróż pociągami Przewozów Regionalnych to codzienność dużego odsetka Polaków. W wakacje częściej będzie okazja sprawdzić, czy nasze odczucia odnośnie czystości dworców czy tez poziomu bezpieczeństwa w pociągach pokrywają się z odpowiedziami udzielonymi przez osoby ankietowane przez Urząd Transportu Kolejowego  

Epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację kolejowych przewozów pasażerskich. W marcu liczba pasażerów zmniejszyła się o 37% w stosunku do roku ubiegłego, w kwietniu spadek wyniósł aż 77%. To niewątpliwe efekt ograniczeń, które zostały wprowadzone po to, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przed epidemią, od kilku lat miał miejsce sukcesywny wzrost liczby pasażerów kolei. Tendencja wzrostowa dotyczy nie tylko podróżnych wybierających przewozy regionalne, w tym aglomeracyjne, ale także dalekobieżne.

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził badanie wśród pasażerów, w którym zebrał oceny i opinie dotyczące sprzedaży biletów, komfortu podróży, jakości obsługi, bezpieczeństwa, oferty przewozowej czy udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Jego celem było poznanie sposobu postrzegania przez respondentów jakości usług oferowanych przez kolej i preferencji podróżnych w zakresie wyboru tego środka transportu, a także ocena atrakcyjności kolei na tle innych form podróży. Ankietę wypełniło łącznie 5 646 respondentów.

Pociągi regionalne to ta kategoria przewozów, z których najczęściej korzystają Polacy –  56,6% wszystkich respondentów badania Urzędu Transportu Kolejowego podróżuje koleją codziennie (tj. przynajmniej w dni robocze), 31,8% kilka razy w miesiącu. Natomiast najpowszechniejszym celem podróży jest dojazd do pracy (54,5% ankietowanych) lub szkoły/uczelni (17,3%), a 28,2 % to inne powody, w tym 15,4% odpoczynek. Należy zatem uznać, że w codziennych przewozach kluczową rolę odgrywają koleje regionalne. Ponadto warto mieć na uwadze, że pośród wskazań pociągów regionalnych oraz tych z kategorii „inne” znajdują się także pociągi aglomeracyjne.

Kategorie pociągów, z których najczęściej korzystają respondenci

 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Według osób ankietowanych w roku 2019 przez Urząd Transportu Kolejowego ceny biletów obowiązujące w pociągach regionalnych są najlepiej dostosowane do oczekiwań podróżnych (aż 49,3% ocen dobrych i bardzo dobrych), zaś najgorzej respondenci postrzegają koszty przejazdu pociągami ekspresowymi (EIP/EIC) – 43% badanych uważa, że ceny te są zbyt wysokie.

Percepcja ceny biletów przez uczestników badania

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Ponad 60% pasażerów pozytywnie ocenia czas podróży koleją w porównaniu do innych środków transportu. Zatem należy mieć na uwadze, że głównym czynnikiem prowadzącym do sukcesu kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce jest ich konkurencyjność względem czasu przejazdu w porównaniu do indywidualnych podróży samochodem.

Prawie 50% badanych pozytywnie oceniło poziom bezpieczeństwa na dworcach i peronach. Ankietowani najbezpieczniej czują się na pokładzie pociągu – 62% zadowolonych i bardzo zadowolonych pasażerów, a tylko 14% niezadowolonych. Odsetek osób, które negatywnie oceniły poziom bezpieczeństwa, był wyższy w miejscach oczekiwania i odpraw podróżnych – osiągnął wartość 20%. W ocenie respondentów poziom bezpieczeństwa na kolei jest uznawany za wysoki. Jest to szczególnie istotne, ponieważ świadczy o pozytywnej tendencji zmniejszania się poczucia zagrożenia podczas realizacji podróży