Grupa Polskie Linie Oceaniczne planuje wymianę dotychczas użytkowanych statków na bardziej nowoczesne i o większej masie ładunkowej. W planach są również remonty statków obecnie należących do spółek wchodzących w skład Grupy PLO.