Andrzej Pieśla

Jakie są realia i perspektywy rozwoju sektora kreatywnego na Pomorzu Zachodnim?  

Przemysły kreatywne, i znajdujący się w nim szeroko pojęty design, są jednym z wyróżniających się na Pomorzu Zachodnim sektorów.  Przyczyniają się one do tworzenia nowych możliwości gospodarczych i miejsc pracy na poziomie regionalnym i lokalnym, dostarczają specjalistycznej wiedzy i zwiększają zdolności produkcyjne przedsiębiorstw. To szansa, którą region powinien wykorzystać, aby zwiększać innowacyjność regionu powiązaną z jego atrakcyjnością inwestycyjną. Spojrzenie na klasę kreatywną i kulturę jako kluczowy czynnik rozwoju regionu prezentuje m.in.  książka Szymona Różańskiego i Sławomir Doburzyńskiego pt. ”Kultura, czyli rozwój. Potencjał, kreatywność i wyzwania województwa zachodniopomorskiego”.

Na temat realiów i dalszych perspektyw wzmacniania tej części regionalnej gospodarki będzie mowa w dniu 28 marca 2022 roku podczas konferencji „Pomorze Zachodnie  Kreatywne/ Innowacyjne/ Nowoczesne”. Wydarzenie odbędzie się w Operze na Zamku w Szczecinie. Konferencja skierowana jest w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w zakresie szeroko pojętych przemysłów przyszłości, w tym branży kreatywnej, rozwoju innowacji oraz nowych technologii. Będą w niej uczestniczyć przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, uczelni wyższych, organizacji zajmujących się wsparciem przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim.

W roli gościa specjalnego konferencji wystąpi Joanna Jurga – projektantka produktu i przestrzeni, innowatorka, wykładowczyni w School of Form Uniwersytetu SWPS i badaczka w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Jest ona specjalistką projektowania dedykowanego poczuciu bezpieczeństwa. W swojej pracy chętnie porusza zagadnienia z zakresu designu synestetycznego i spekulatywnego. Analogowa astronautka i dwukrotna komandorka symulacji misji kosmicznych w Mobilnej Stacji Badawczej Lunares. Drugim gościem specjalnym będzie Tomasz Miler właściciel i twórca marek klasycznych ubrań męskich oraz dodatków znanych na polskim rynku, wykładowca, bloger, influencer.

Konferencja jest elementem realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pod nazwą „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap II” finansowanego ze  środków Unii Europejskiej. Jego głównym celem  jest wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów świadczących usługi przyszłości i wspierające zrównoważony rozwój. Elementem projektu jest m.in. organizacja wydarzeń promujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego