Największe firmy Pomorza Zachodniego odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego. Ich działalność pozostaje w bezpośrednim związku z kondycją innych przedsiębiorstw i całego przemysłu.  Znajduje to wyraz w obrotach i wynikach finansowych, ale na razie nie wpływa na stabilność i perspektywy rozwoju.    

W portach w Szczecinie i Świnoujściu statki obsługiwane są na bieżąco z zachowaniem pełnych reżimów sanitarnych W pierwszych czterech miesiącach tego roku  przeładowano w nich o 7 proc. mniej towarów niż w analogicznym okresie 2019 roku. Spółki przeładunkowe obsłużyły blisko 10,5 mln ton towarów. Dominował przeładunek zbóż, na które na świecie jest duże zapotrzebowanie, osiągnął poziom prawie 766 tys. ton, prawie dwa razy więcej w porównywalnym okresie przed rokiem. W kwietniu w tym segmencie port zanotował nawet czterokrotny wzrost w tej grupie w zestawieniu do ubiegłego roku. Przeładunek paliw osiągnął dwucyfrowy wzrost, natomiast kontenerów obsłużono o prawie 30 % więcej niż roku ubiegłym. Gorzej jest w innych grupach ładunków, które dotknęły ograniczenia w funkcjonowaniu przemysłu ciężkiego, zwłaszcza hut. Skutkuje to mniejszymi przeładunkami węgla i rudy, które zanotowały jednocyfrowy spadek.

Zakłady Chemiczne Police w pierwszym kwartale roku odnotowały 13,85 mln złotych skonsolidowanego zysku netto wobec 49,51 mln złotych zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 9,16 mln złotych (wobec 59,54 mln złotych zysku rok wcześniej), natomiast zysk EBITDA wyniósł 42,76 mln złotych, wobec 89,67 mln złotych rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych miesiącach roku sięgnęły 648,22 mln złotych w wobec 726,66 mln złotych w początkowym okresie 2019 roku. Na niższy poziom wyników niż przed 12 miesiącami wpłynął spadek cen sprzedaży produktów, przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika. Straty te częściowo zostały zbilansowane znaczącym spadkiem cen zakupu gazu ziemnego – głównego surowca do produkcji wyrobów azotowych). Przychody ze sprzedaży nawozów były niższe o prawie 12% od uzyskanych w I kwartale 2019 roku. Obroty na rynku krajowym od stycznia do marca stanowiły średnio 61% sprzedaży produktów tego segmentu. W sektorze pigmentów ZCh Police wypracowały wynik zbliżony do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inne kategorie produktów odpowiadają za około 2% przychodów grupy. W ujęciu jednostkowym zysk netto w pierwszym kwartale roku wyniósł 0,87 mln złotych wobec 65,47 mln złotych zysku rok wcześniej.
ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, zatrudniają ok 3,5 tysiąca osób. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, Wytwarzane prze nie melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Od 2006 roku spółka jest notowana na giełdzie. Skonsolidowane przychody ZCh Police w 2019 roku wyniosły 2,43 mld złotych przy przychodach całej grupy wynoszących w tym samym okresie 11,3 mld złotych.