Andrzej Pieśla

Od początku roku pomału, ale stale rośnie bezrobocie. Na Pomorzu Zachodnim apogeum osiągnęło w maju, na koniec sierpnia było nieznacznie niższe.  

Na koniec sierpnia stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 6,1 %. Na tym poziomie utrzymywało się ono od czerwca wcześniej rosło z pułapu 5,5 % w styczniu do 5,8 % w kwietniu i 6,0 % w maju. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano na koniec sierpnia w Wielkopolsce (3,7 %), na Pomorzu Zachodnim (7,8 %) należało do najwyższych w kraju wobec rekordowego pułapu 9,9 % w województwie warmińsko – mazurskim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach  (stan na koniec sierpnia 2020 roku)

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

W całym województwie zachodniopomorskim bezrobotnych było w końcu sierpnia 48 794 osoby. W największym stopniu problem ten dotyczy powiatu białogardzkiego i łobeskiego, gdzie stopa bezrobocia rejestrowego wynosiła odpowiednio 18,4 oraz 17,9 %, nieco tylko lepiej jest w powiatach choszczeńskim i szczecineckim. W skali województwa stopa bezrobocia wzrosła od stycznia do sierpnia z poziomu 7,2 % do 7,8 %, przy czym w maju osiągnęła pułap 8,0%, a w czerwcu i lipcu – po 7,9 %. Tradycyjnie najlepsza jest sytuacja rynku pracy w Szczecinie i Koszalina oraz na terenie powiatu kołobrzeskiego. W tym ostatnim bezrobotnych było w sierpniu 1020 osób, podczas gdy w sąsiednim, mocno dotkniętym bezrobociem – 2732 osoby.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa zachodniopomorskiego (stan na koniec sierpnia 2020 roku)

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie