Tomasz Augustyn

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia plan prac nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Był on przedmiotem dyskusji podczas zorganizowanego w formule on-line konwentu marszałków województw z udziałem minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Komisja Europejska zaproponowała nowy budżet Unii Europejskiej w wysokości 1,1 biliona euro. Dodatkowo państwa członkowskie będą miały do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Polska ma też szansę na pozyskanie dodatkowych 64 mld euro z Funduszu Odbudowy. Jednym z warunków otrzymania tych środków jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy. Taki plan przygotowuje specjalna grupa zdaniowa. Polska byłaby w ujęciu brutto – czwartym, a w ujęciu netto trzecim największym beneficjentem tego mechanizmu.

Oprócz Funduszu Odbudowy Komisja Europejska na kolejną perspektywę, proponuje też dodatkowe wsparcie w ramach Programu Sprawiedliwej Transformacji. W jego ramach na przygotowanie planów transformacji dla trzech województw – śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego – Polsce przyznano dodatkowe środki z Programu Wsparcia Reform Strukturalnych. Ministerstwo planuje też wdrożenie programu ponadregionalny, który byłby dedykowany obszarom z deficytem i o słabszych wskaźnikach gospodarczych. Jego głównym celem byłoby likwidowanie barier rozwojowych i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia krajowy plan prac nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. Projekt Umowy Partnerstwa – dokumentu, w którym państwo członkowskie i Komisja Europejska umawiają się na to, jak będą inwestowane fundusze unijne – ma być przedstawiony do akceptacji Rady Ministrów w tym roku. Potem przyjdzie czas nas negocjacje umowy z Komisją Europejską. Także, że w 2021 roku będą prowadzone także negocjacje poszczególnych programów operacyjnych. W wielu aspektach wdrażanie funduszy w ramach polityki spójności będzie podobne jak w latach 2014-2020, ponieważ pozostaną programy zarządzane z poziomu krajowego i regionalnego.

Ministerstwo deklaruje zamiar rozpoczęcia wdrażania funduszy unijnych z polityki spójności na lata 2021-2027 jeszcze w 2021 roku.