Tomasz Augustyn

Wskaźnik zatrudnienia w UE w 2022 r. osiągnął swój historyczny najwyższy poziom 74,6%. Analiza danych regionalnych ujawnia jednak znaczące zróżnicowania.

W województwie zachodniopomorskim wskaźnik zatrudnienia (odsetek populacji w wieku 20 – 64 lat) w roku 2022 był zbliżony do europejskiej średniej, wyniósł 75,5%. Najwyższy regionalny wskaźnik zatrudnienia wśród regionów NUTS 2 Unii Europejskiej w 2022 r. – na poziomie 89,7% – odnotowano w fińskim archipelagu Wysp Alandzkich. Na drugim miejscu uplasował się polski region stołeczny warszawski (85,4%), następnie holenderski region Utrecht (85,1%) i szwedzkim region stołeczny Sztokholm (również 85,1%). Ponad dwie piąte wszystkich regionów (102 z 242) miało wskaźnik zatrudnienia równy lub wyższy niż 78% – czyli docelowy poziom zatrudnienia UE na rok 2030. Regiony te były skupione głównie w Czechach (wszystkie osiem regionów), Danii (wszystkie pięć regionów), Niemcy (36 z 38 regionów; wyjątkami są Brema i Düsseldorf), Estonia, Malta, Holandia (wszystkie 12 regionów) i Szwecja (wszystkie osiem regionów). Z kolei w trzech regionach południowych Włoch zatrudniona była mniej niż połowa populacji: na Sycylii (46,2%), w Kalabrii (47,0%) i Kampanii (47,3%). W Polsce najniższy poziom zatrudnienia notowano na Podkarpaciu (68,7%).

Zatrudnienie w regionach Unii Europejskiej (odsetek populacji w wieku 20 – 64 lat, 2022 rok)

Źródło: Eurostat

Spośród 242 regionów NUTS 2 w 221 odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia w latach 2021–2022, przy czym w 123 regionach odnotowano wzrost wyższy niż średnia UE (+1,5 punktu procentowego ). Do pięciu regionów o największym wzroście wskaźnika zatrudnienia należą cztery regiony Grecji: Ipeiros (+7,7 p.p.), Notio Aigaio (+5,8 p.p.), Kriti (+5,7 p.p.) i Sterea Ellada (+5,4 p.p.) oraz hiszpański region Canarias (+5,5 p.p.). Na drugim końcu stawki znajdują się polski region opolski (-1,5 p.p.), hiszpański region Ciudad de Melilla (-1,3 p.p.), niemiecki region Unterfranken (-1,2 p.p.) i francuskie regiony Limousin (-1,0 p.p.). Największe spadki w latach 2021–2022 doświadczyły Bretania i Gwadelupa (-0,9 p.p. w obu przypadkach).