Dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT, radca prawny oraz członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, został powołany przez minister Jadwigę Emilewicz do Zespołu doradczego ds. reformy systemu planowania przestrzennego.

Zespół będzie wspierał prace resortu poprzez przygotowywanie rekomendacji oraz stanowisk z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. W jego skład powołano ekspertów, którzy mają różnorodne specjalizacje z zakresu zagospodarowania przestrzeni, zarówno w sferze naukowej, jak i zawodowej.

Prof. Nowak od kilku lat jest członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz autorem ponad 200 publikacji naukowych oraz kilkuset popularyzatorskich z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Obecnie współpracuje przy realizacji publikacji naukowych z przedstawicielami z kilkunastu ośrodków badawczych w kraju i zagranicą.

Prof. Maciej Nowak jest także członkiem zespołu (wspólnie z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast, SGGW, SGH), który w najnowszym rozdaniu NCN  uzyskał dofinansowanie na projekt badawczy OPUS „Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce”. Owocem jego zainteresowania dwudziestoleciem międzywojennym oraz skamandrytami stała się wysoko ceniona książka „Narutowicz – Niewiadomski. Biografie równoległe”.