Andrzej Pieśla

Zmiany koniunkturalne na rynku nieruchomości są czymś normalnym. Nabywcom należy się jednak rzetelna informacja – komentuje Przemysław Wojnarowski, ekspert Instytutu Studiów Regionalnych.  

Jak powiedział Przemysław Wojnarowski w Kronice na antenie TVP Szczecin, ceny mieszkań rosną w dużej mierze z powodu wzrostu kosztów budowy. Ponadto rynek nieruchomości cechuje się cyklami koniunkturalnymi. Gwałtowne wyhamowanie sprzedaży widoczne na koniec roku związane było z osłabieniem dynamiki akcji kredytowej – na rynku pierwotnym liczba transakcji spadła o 40 procent.

Sytuacja mieszkaniowa w Szczecinie na tle kraju jest dobra. Statystycznie popyt na mieszkania został zaspokojony, teraz chodzi o poprawę jakości zasobów. W szczególności w śródmieściu Szczecina jest on zdekapitalizowany. Mimo to w stosunku do roku 2015 ceny się podwoiły, co związane było z koniunkturą rynkową. Czynnik inflacyjny wzmocnił niepokój nabywców, przyczynił się do wzmożenia decyzji inwestycyjnych – mówi Przemysław Wojnarowski.

W jego opinii każdy program dedykowany zmianie sytuacji na rynku nieruchomości powinien mieć charakter długoterminowy, dawać poczucie stabilizacji. Istotna jest informacja, jaką potencjalni nabywcy dostają z rynku. Takie znaczenie może mieć wiarygodna mapa cen transakcyjnych lokali.

Cała rozmowa z Przemysławem Wojnarowskim dostępna jest TUTAJ.