Tomasz Augustyn

Meklemburgia-Pomorze Przednie to pierwszy niemiecki land, który rozpoczyna nowy rok szkolny. Jego doświadczenia mogą być interesujące także dla nas.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim uczniowie w poniedziałek rozpoczynają codzienną naukę. Szkoły mają zapewnić każdemu uczniowi co najmniej cztery godziny nauki dziennie w szkole podstawowej i co najmniej pięć w szkole średniej. W razie potrzeby nauka w klasie będzie uzupełniana edukacją cyfrową. Szkoły mają do tego wykorzystać nauczycieli pracujących w domu. Władze spodziewają się, że w nauczaniu na odległość będzie więcej zaangażowania niż przed wakacjami. Szkoły pozyskują laptopy i tablety do wynajęcia dla potrzebujących uczniów. Popyt na nie w całym landzie jest bardzo wysoki i mogą pojawić się trudności z ich dostępnością.

Kilkaset nauczycieli będzie nadal pracować w domach ze względu na ryzyko epidemiczne, a zatem nie będzie mogło brać udziału w lekcjach w klasach. Do tej pory do służby zdrowia zgłosiło się około 500 pedagogów z z różnego rodzaju dolegliwościami, według obecnego stanu spodziewanych jest około 400 osób, które nie będą bezpośrednio prowadzić zajęć. Według szacunków około 3500 z 13 000 nauczycieli w Meklemburgii-Pomorzu Przednim należy do grupy ryzyka ze względu na podeszły wiek i / lub wcześniejsze choroby.

W pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego nauczyciele powinni dowiedzieć się, jaki jest poziom wiedzy dzieci. Następnie w poszczególnych szkołach podejmowane będą decyzje, gdzie należy ustalić priorytety i gdzie uzupełnić materiał. Oceny dokona też landowe Ministerstwo Edukacji. Będzie tak również z myślą o rozmowach z innymi krajami związkowymi na temat egzaminu maturalnego w przyszłym roku. Nadal nie jest jasne, jak należy przeprowadzić testy, do tej pory bowiem kładziono nacisk na jak najwyższą porównywalność egzaminu w poszczególnych landach.

Dzieci będą podzielone na grupy, które w miarę możliwości nie powinny się spotykać. Jednak w ramach grup zniesiono bezpieczną odległość 1,5 metra. Poszczególne grupy obejmują klasy od pierwszej do czwartej, od piątej do szóstej, od siódmej do ósmej, od dziewiątej do dziesiątej i od jedenastej do dwunastej. Jeśli w grupie wystąpi przypadek zakażenia, będzie można zamknąć tymczasowo grupę lub całą szkołę. Zadecydują o tym lokalne służby zdrowotne i epidemiczne.

Pomimo otwarcia szkół, rzeczywiste regularne lekcje z rygorystycznym egzekwowaniem  programu nauczania, nadal nie są planowane. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób luki w wiedzy spowodowane epidemią i zamknięciem placówek mogą zostać wypełnione podczas przyswajania nowego materiału. Poważne problemy spodziewane są zwłaszcza na zajęciach końcowych. Meklemburgia – Pomorze Przednie przystepuje do prawdziwego edukacyjnego eksperymentu.