Andrzej Pieśla

Pomorze Zachodnie należy do regionów Unii Europejskiej o najwyższych wskaźnikach umieralności z powodu tej choroby.

Pandemia koronawirusa to czubek góry lodowej związanej z poziomem naszego zdrowia. Na poziomie regionu powinniśmy w tej sprawie głośno bić na alarm. Niepokojące są inne dane, gromadzone w dłuższej perspektywie i oddające bardziej zasadnicze problemy. Otóż region Észak-Alföld na Węgrzech odnotował najwyższy w Unii Europejskiej wskaźniki zgonów odpowiednio z powodu raka płuc. W tej smutnej statystyce Pomorze Zachodnie ustępuje mu bardzo nieznacznie.

W węgierskim regionie odnotowano w 2016 roku 99 zgonów na 100 000 mieszkańców. Za nim znalazły się wszystkie z pozostałych siedmiu regionów Węgier z wyjątkiem jednego (z wyjątkiem NyugatDunántúl), w których wskaźniki zgonów z powodu raka mieściły się w przedziale 88-95 zgonów na 100 000 mieszkańców. Trzy pozostałe regiony UE o najwyższym wskaźniku umieralności z powodu raka płuca znajdowały się w północnej części Polski. Wśród nich znalazło się województwo zachodniopomorskie.

Regiony UE o najwyższych wskaźnikach umieralności z powodu raka płuc (na 100 tysięcy mieszkańców)

Źródło: Eurostat

To sytuacja utrzymująca się na przestrzeni lat. W 2016 roku do Zachodniopomorskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych wpłynęły informacje o 7088 nowych zachorowaniach na nowotwory i stwierdzono 4584 zgony z tego powodu. Nowotwory złośliwe stanowią druga przyczynę zgonów zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i w całej Polsce. W roku 2017 w całym kraju stwierdzono ponad 161 tysięcy przypadków nowotworów złośliwych. W stosunku do poprzedniego pomiaru z 2016 przybyło 232 chorych na nowotwory złośliwe. Wskaźnik zachorowalności wyniósł w 2017 roku 420 przypadków na 100 tys. ludności, podczas gdy w 2016 roku – 419, a na początku tej dekady – 299. Najczęściej diagnozowano nowotwory narządów trawiennych (łącznie 31993 osoby), a dalej – narządów płciowych (30767 osób) oraz narządów oddechowych i klatki piersiowej (24346 przypadków). Te trzy choroby odpowiadały za 54% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe w 2017 roku w Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że nowotwory złośliwe stanowią istotny problem nie tylko w starszych grupach wieku, ale są główną przyczyną przedwczesnej umieralności przed 65 rokiem życia. W Polsce nowotwory przed 65 rokiem życia u kobiet są już od kilku lat najczęstszą przyczyną zgonów (stanowią ponad 40% zgonów).