Andrzej Pieśla

Powiat gryficki wraz z historycznymi grodami – Trzebiatowem i Gryficami od dawna postrzegany jest jako jeden z najciekawszych pod względem kulturowym obszarów Pomorza Zachodniego

Na łamach „Turystyki Kulturowej” ukazał się „Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfickiego” autorstwa doktora Tomasza Dudy, adiunkta Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytet Szczecińskiego. Badane było realizowane od maja 2018 do września 2019 roku. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfickiego jest częścią dużego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, zagospodarowaniu turystycznym oraz dostępności badanego obszaru.

Zabytkowe założenie miejskie Trzebiatowa należy do najlepiej zachowanych średniowiecznych układów na Pomorzu Zachodnim. Miasto to, zwane często pomorskim Carcassone, posiada wiele gotyckich zabytków architektury, jak również zapisało się na stałe w historii regionu i całego Księstwa Pomorskiego. Oddalone około 40 km od wybrzeża Bałtyku Płoty mogą poszczycić się aż dwiema rezydencjami (tutaj zwanymi zamkami), co jest absolutnym wyjątkiem w skali całej Polski północnej. Takich pereł jest w tej okolicy znacznie więcej. Jak jednak wynika z przeprowadzonej analizy i inwentaryzacji zasobów turystycznych, miejsca te są bardzo słabo wyposażone w obiekty bazy towarzyszącej, niezbędnej dla prawidłowego rozwoju przestrzeni turystycznej w regionie. Poza strefa nadmorską na terenie powiatu w zasadzie nie istnieje dobrze rozwinięta i wypromowana baza noclegowa (poza kilkunastoma obiektami, w większości o charakterze gospodarstw agroturystycznych), ani w pełni tego słowa znaczeniu baza gastronomiczna.

Na podstawie metody Armina Mikosa von Rohrscheidta Tomasz Duda ocenił obszar powiatu gryfickiego jako jednostkę administracyjną o średnim potencjale turystyczno-kulturowym (przedział punktowy 100-250). Biorąc pod uwagę dotychczas przeprowadzone oceny potencjału mikroregionów województwa zachodniopomorskiego (siedem powiatów – kołobrzeski, koszaliński, stargardzki, grodzki Szczecin, gryfiński, kamieński oraz białogardzki), analizowany mikroregion uznaje on za  potencjalnie słabiej przystosowanych do rozwoju turystyki kulturowej regionów województwa. Podkreśla jednak, że wynik raportu porównywany jest w tym przypadku jedynie z powiatami o dość ugruntowanej pozycji w kontekście ruchu turystyki kulturowej na Pomorzu Zachodnim.

Raport dostępny jest pod adresem:

http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1155/981?fbclid=IwAR2bhqUCE4mYpp7Z0XybK–vsO0Q2gwOp4ZIQV8AuSo2eUM2SkOJodQYLtU