Andrzej Pieśla

Armatorzy jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne, otrzymają wsparcie finansowe. To następstwo ich majowych protestów wobec załamania rynku po zamknięciu Bałtyku dla połowów.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przewiduje uruchomienie naboru wniosków między 8 a 22 lipca. Potencjalni wnioskodawcy powinni wcześniej zgromadzić niezbędne dokumenty i informacje, które umożliwią sprawne wypełnienia wniosku o wsparcie. Docelowy wniosek zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem o naborze, na stronie internetowej BIP MGMiŻŚ.

Armatorzy zajmujący się rybołówstwem rekreacyjnym są w ciężkim położeniu po decyzji UE, która wprowadziła od stycznia 2020 r. zakaz połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, także rekreacyjnego. Rygory zostały wprowadzone w związku z fatalnym stanem populacji tego gatunku w wodach Bałtyku. Na początku maja rybacy rekreacyjni protestowali przed Urzędem Morskim w Gdyni. Wczesniej też ponad 50 jednostek należących do armatorów przecinało tory podejściowe do portów w Gdańsku i Gdyni, ale ten protest nie utrudniał ruchu innym statkom. Doszło też do sytuacji, w której kapitanat portu w Gdańsku odmówił rybakom wpłynięcia do portu w celu zatankowania jednostek i odpoczynku załóg bez opłat przy nabrzeżu. Protesty skupiły ponad 100 armatorów, którzy zatrudniają po dwóch, trzech pracowników i organizowali wyprawy dla wędkarzy zajmujących się rekreacyjnie rybołówstwem morskim.