Armatorzy statków rybackich będą mogli m.in. uzyskać rekompensaty za zaprzestanie połowów, jeśli było ono spowodowane epidemią COVID-19 – wynika ze zmiany w rozporządzeniu dot. programu PO RYBY, opublikowanej w Dzienniku Ustaw.

Zmiana w rozporządzeniu wprowadza nowe działanie: „efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu” w ramach Priorytetu 1. (Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy) zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” („PO RYBY”).

Ma też na celu – jak informowano w projekcie zmian – uelastycznienie procesu przyznawania pomocy, a więc wprowadzenie alternatywy dla formy papierowej obiegu dokumentów lub osobistego ich składania, a także wdrożenie przepisów, które mają złagodzić gospodarcze skutki epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa morskiego „przez rekompensowanie tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”

Jak wyjaśniono, chodzi o „dostosowanie rozporządzenia do wytycznych związanych z ograniczeniami w przemieszczaniu się ludzi”, wprowadzonymi w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz uruchomienie działania „mającego na celu modernizację statków rybackich”.

„W przypadku gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19, pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie rekompensaty armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne” – czytamy w zmienionym rozporządzeniu.

Pomoc przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej, trwającej nie mniej niż 14 dni, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego. Jeśli długość statku nie przekracza 10 m, pomoc za każdy dzień wynosi 950 zł. W przypadku jednostek od 10 m do 11,99 m, to kwota 1 tys. 50 zł, armatorzy jednostek o długości od 12 m do 18 m otrzymają 1 tys. 450 zł, statków od 18,01 m do 24 m długości – 1 tys. 750 zł, a jednostek dłuższych niż 24 m – 2 tys. 250 zł.

W ramach nowego działania „efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu” pomoc można natomiast otrzymać na inwestycje w sprzęt lub inwestycje na statku mające na celu zmniejszanie emisji substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności energetycznej statków rybackich.