Andrzej Pieśla

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapowiada uruchomienie w czerwcu dodatkowych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom oraz wsparcie dla jednostek ochrony zdrowia. Pieniądze szerokim strumieniem płyną także ze strony rządu. Swoje dorzuca miasta Szczecin i to znacznie więcej, niż trzy grosze.

Unijne środki rozszerzą Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy o kolejne narzędzia, które pomagają w przeciwdziałaniu oraz minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 na Pomorzu Zachodnim. Wsparcie powinno zostać uruchomione jeszcze w czerwcu. Obecnie trwają konsultacje ze środowiskiem zachodniopomorskich przedsiębiorców dotyczące jego szczegółowych parametrów. Dotychczas oferty dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii COVID-19, obejmowały pożyczki płynnościowe oraz dotacje na utrzymanie miejsc pracy. Nowe bezzwrotne granty udzielane w ramach RPO będą mogły być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego. Środki w przedziale od 7 do 160 tys. złotych – w zależności od wielkości firmy i okresu finansowania – pozwolą pokryć koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa i rozliczane będą w uproszczony sposób. Budżet tego mechanizmu w województwie zachodniopomorskim to ok. 50 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie z poziomu regionalnego kierowane będzie do mikro- i małych firm, natomiast firmy średnie będą mogły starać się o pomoc, opartą na zbliżonych zasadach, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 Zachodniopomorski Pakietu Antykryzysowego wspiera także służbę zdrowia. Dotychczas ponad 20 mln złotych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego i środków województwa, wspomogło szpitale wojewódzkie, najbardziej obciążone zmaganiami z pandemią w regionie. Dodatkowo zaoferowano wsparcie dla placówek opieki społecznej, ich pracowników i podopiecznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowywany jest z kolei konkurs dla jednostek ochrony zdrowia oraz służb ratowniczych, m.in. dla szpitali prowadzonych przez lokalne samorządy. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na sprzęt wspomagający skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniu epidemicznemu, dofinansowanie środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz niezbędnego sprzętu. Budżet konkursu wyniesie minimum 5 milionów złotych.

Pieniądze na Pomorze Zachodnie płyną także w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Dotychczas w województwie ze wsparcia skorzystało prawie 9 tysięcy firm i ponad 70 tysięcy osób w nich zatrudnionych. W województwie zachodniopomorskim przekazana im kwota, to prawie 1 miliard 500 milionów złotych. Wysokość wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla naszego regionu to 109 milionów złotych, według źródeł rządowych pozwoliły one utrzymać 25 tysięcy miejsc pracy. Kolejne środki na ochronę miejsc pracy w ostatnich dniach uzyskały firmy Kabel Technik z Czaplinka (2 miliony złotych), Bridgestone ze Stargardu (1,4 miliona złotych) i IKEA Industry z Goleniowa (1,3 miliona złotych). Wypłacono też 87,4 milionów złotych w ramach świadczenia postojowego, otrzymało je 45 tysiące osób. Ponad 62 tysiące mikroprzedsiębiorców na Pomorzu Zachodnim skorzystało z mikropożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej o łącznej wartości 312 milionów złotych. Jak pisaliśmy, 83 % ich wniosków przedsiębiorców z regionu zostało rozpatrzonych pozytywnie, co lokuje region – razem z województwami łódzkim i warmińsko-mazurskim – w czołówce najskuteczniej zabiegających o wsparcie.

Lokalny pakiet dla gospodarki wdraża także miasto Szczecin Jest on dedykowany lokalnym przedsiębiorcom. Obejmuje procedury odraczania czynszów i podatków, czy też dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego dla najmniejszych firm. Na ten ostatni cel zostanie przekazanych z budżetu miasta kwota 10 milionów złotych pochodząca m.in. z oszczędności i rezerwy finansowej na regaty TSR 2021. Środki w ramach funduszu będą mogły być przeznaczone np. na pożyczki dla przedsiębiorców i najmniejszych firm. Plan pomocowy zakłada także stworzenie specjalnych bonów upominkowych, które szczecinianie będą mogli wykupywać, aby pomóc przetrwać w tym trudnym momencie ulubionym lokalnym firmom. Przekazane w ten sposób pieniądze w przyszłości będą mogli „odebrać” w formie usług lub produktów.