Andrzej Pieśla

Rejon niemieckiego pogranicza coraz intensywniej będzie poszukiwał medyków i kadry opiekuńczej.

Firma ubezpieczeniowa Barmer zapowiada silniejszy wzrost zapotrzebowania na opiekę w nadchodzących latach niż wcześniej zakładano. Liczba osób wymagających opieki w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wzrośnie ze 108 000 do 143 000 w 2030 roku. To o 24 tysięcy więcej niż wcześniej prognozowano. O ile do tej pory opieki potrzebuje co 15. mieszkaniec tego landu, to do 2030 roku będzie to jeden na 11.

Aby opiekować się osobami dotkniętymi chorobą i odciążyć sprawujących nad nimi opiekę krewnych oprócz poprzednich planów w kraju potrzebnych będzie 1000 dodatkowych pielęgniarek. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na opiekę szpitalną wzrośnie o 26% do 2030 roku. Według Ministerstwa Spraw Społecznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest obecnie 257 domów z 20 794 miejscami. Pielęgniarek brakuje już teraz.

Według ministerstwa dane przedstawione przez Barmera są wiarygodne. Land spodziewa się obecnie 135 000 osób potrzebujących opieki w 2030 roku. Rozszerzenie spektrum opieki jest konieczne w świetle prognoz. Aby to sfinansować, należy gruntownie zreformować ubezpieczenie na opiekę długoterminową. Oczekiwany wzrost kosztów nie powinien – zdaniem ministerstwa – obciążać wyłącznie opiekunów i ich bliskich.

Według wyliczeń ministerstwa w przyszłości więcej krewnych poświęci się opiece. Obecnie na terenie landu około 80 000 osób pełni funkcje opiekuńczych krewnych, a do 2030 r. prawdopodobnie będzie ich 100 000. Spośród nich około 40% jest zatrudnionych, potrzebują wsparcia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przeciążenia.

Ministerstwo zapowiada poprawę warunków pracy w zawodach pielęgniarskich, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi. Planowane są dodatkowe zachęty, aby przywrócić do zawodu emigrujące pielęgniarki. Sukcesem okazało się wprowadzenie w 2019 roku modelu pomocy sąsiedzkiej dla osób potrzebujących opieki mieszkających w domu. Pełniące tę funkcję osoby dbają o ogród, idą na zakupy lub spacer. Do tej pory 1300 sąsiadów ukończyło wymagany kurs. Mogą one uzyskać za swoją pomoc pieniądze z funduszu opieki pielęgniarskiej.