Tomasz Augustyn

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podał wstępne dane o majowym bezrobociu. Powoli zbliża się ono do poziomu 8 %, choć zdaniem części naukowców zajmujących się tą tematyką w istocie może być już znacznie wyższe, podobne jak w całym kraju.   

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w maju 2020 roku wyniosła 49 974 osoby. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 1 690 osób (3,5%), a w porównaniu z majem 2019 roku jest wyższa o 7 216 osób (16,9%). Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2020 r. wyniosła 7,7% wobec 7,1% rok wcześniej. Bezrobocie w regionie na koniec maja 2020 roku może wynieść 8,0%.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w okresie styczeń 2019 – maj 2020

Źródło: WUP Szczecin

W ostatnich dniach „Rzeczpospolita” przytoczyła wyniki Diagnoza+. To badanie przeprowadzone przez grupę naukowców z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i kilku prestiżowych ośrodków analitycznych – CASE, GRAPE, IBS i CenEA. Wynika z niego, że ludzi bez pracy jest znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać tylko po spojrzeniu w statystyki służb zatrudnienia, bo w czasie epidemii duża część osób odroczyła wizytę w urzędach i zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna, nie zasilając statystyk. Według cytowanych badaczy od grudnia do końca kwietnia pracę mogło stracić w Polsce już około 660 tysięcy osób. Wobec tego na koniec kwietnia w Polsce było nie niecały milion, a około półtora miliona osób bez pracy,  a bezrobocie z pułapu 4,8 % w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrosło do 10,3 % w maju.

Z kolei według obliczeń Eurostatu w Polsce przybyło w kwietniu 8 tysięcy bezrobotnych (do poziomu 503 tysięcy osób), a stopa bezrobocia w Polsce (wyrównana sezonowo) wyniosła 2,9 %. W skali całej UE stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 6,6 %, w strefie euro – 7,3 % (o 0,2 pkt proc. więcej niż w marcu). Eurostat mierzy stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, ale zdolnych ją podjąć w krótkim czasie i aktywnie szukających zatrudnienia. To odnosi się do wszystkich osób aktywnych zawodowo. Obliczenia dokonuje na podstawie ankiet, w przeciwieństwie do GUS, który po prostu bierze liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.