„Rzeczpospolita”: Dylematy rozwoju terenów wiejskich. Nowa wspólnotowość?

O specyfice miast i miejskim stylu życia mówi się dziś dużo, co wzmacnia i tak już zasłużenie silną pozycję metropolii. Jednak często i niesłusznie zapomniana w dyskursie wydaje się polska wieś – wskazują eksperci.