Tekst ukazał się w portalu internetowym dziennika „Rzeczpospolita: https://regiony.rp.pl/z-regionu/33788-miala-byc-wielka-reforma-na-razie-bilans-wyglada-skromnie?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

Janina Blikowska

Jesteśmy o krok bliżej do budowy Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Samorząd przekazał działki pod tę inwestycję.

Wciąż nie wiadomo, do jakich innych miast zostaną przeniesione inne urzędy centralne, w ramach szumnie zapowiadanej przez rząd PiS deglomeracji.

Budowa ruszy pod koniec grudnia

W połowie grudnia prezydent Kielc, Bogdan Wenta, przekazał w imieniu gminy Głównemu Urzędowi Miar oraz Politechnice Świętokrzyskiej własność nieruchomości pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Wartość działek ustalona została na blisko 37 mln zł. Na mocy podpisanych aktów przekazane zostały nieruchomości o łącznej powierzchni prawie 130 tys. mkw. usytuowane pomiędzy ulicą Wrzosową a aleją Księdza Jerzego Popiełuszki w Kielcach.

Zgodnie z podpisanymi umowami darowizny – Głównemu Urzędowi Miar przekazano 79 proc. udziałów w nieruchomości, zaś Politechnice Świętokrzyskiej – 21 proc. Projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I realizowany jest przez Główny Urząd Miar oraz Politechnikę Świętokrzyską, tworzące konsorcjum na mocy umowy podpisanej 2 listopada.

– Przekazanie własności nieruchomości to kolejny krok przybliżający Konsorcjum do wejścia na plac budowy i rozpoczęcia procesu budowlanego. Jej rozpoczęcie poprzedzone zostanie podpisaniem umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych, które planowane jest na koniec grudnia – mówi Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc. A sam prezydent Kielc Bogdan Wenta zauważa, że jeszcze nigdy tak duża inwestycja centralna o zasięgu ogólnopolskim nie powstawała w tym mieście.

– Nigdy też miasto w takim stopniu nie zaangażowało się organizacyjnie i finansowo w jej powstanie. Wiemy jednak, że są to jedne z najlepiej ulokowanych miejskich aktywów. Inwestujemy przecież w przyszłość Kielc, a dzięki temu nasze miasto stanie się centrum polskiej metrologii na najwyższym, europejskim poziomie – mówi Bogdan Wenta. Podkreśla, że oprócz wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy miasto uzyska także dostęp do najnowszych technologii badawczych dla kieleckich uczelni, a w Kielcach będzie się znajdować się unikalne w skali kraju zaplecze doświadczalne.

Partnerstwo badawcze i biznesowe

– Wykorzystując doświadczenie, wiedzę i potencjał naukowy Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej, w sercu województwa świętokrzyskiego stworzymy instytucję metrologiczną, świadczącą usługi zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych instytucji. Zbudujemy partnerstwo badawcze i biznesowe, które pozwoli na rozwój regionu oraz pozwoli wznieść się polskiej metrologii na jeszcze wyższy poziom – zapowiada prof. dr hab. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar. Podkreśla, że wszystkie działania podejmowane przez GUM są ściśle skorelowane z potrzebami gospodarczymi. Nie ma takiego obszaru polskiej gospodarki, który by nie dokonywał się, czy nie rozwijał bez współpracy, bezpośredniej albo pośredniej, z Głównym Urzędem Miar.

W ramach projektu wzniesionych zostanie łącznie siedem budynków o całkowitej powierzchni niemal 14 tys. m kw. Znajdzie się wśród nich: sześć innowacyjnych laboratoriów, budynek obsługowo-techniczny oraz warsztat. Obiekty badawczo–pomiarowe wyposażone zostaną w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt oraz aparaturę badawczo-rozwojową. Wraz z otwarciem Kampusu, z końcem grudnia 2023 r. do pracy gotowych będzie około trzydziestu stanowisk pomiarowych, na których będą mogły być prowadzone badania m.in. z zakresu nanometrologii, systemów nawigacji satelitarnej oraz nowych metod pomiarowych w medycynie. Całkowita wartość realizacji projektu wynosi prawie 189 mln zł, a projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Radom z Fundacją Platformy Przemysłu Przyszłości

Rząd PiS już od kilku lat mówi o przenoszeniu urzędów centralnych poza Warszawę, do mniejszych ośrodków, które mogłyby się dzięki takiej operacji ożywić. W ub. roku powstał specjalny zespół, przygotowujący listę instytucji, których siedziby można by przenieść poza stolicę. Ale nadal niewiele wiadomo, które instytucje – poza GUM – zmienią adres.

– W ministerstwie pozytywnie wartościujemy projekty lokowania instytucji świadczących usługi publiczne poza stolicą przy uwzględnieniu licznych uwarunkowań. Przykładem zaangażowania ówczesnego MPiT i MR w takie projekty jest umiejscowienie Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości w Radomiu, czy też ustanowienie zamiejscowego Oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej w Wieliczce, który ma zajmować się obsługą i promocją Polskiego Bonu Turystycznego – poinformowało nas biuro prasowe ministerstwa rozwoju, pracy i technologii, które pytaliśmy o wyniki pracy zespołu.

Resort w swojej odpowiedzi dodał, że „z intencją aktywizacji potencjału mniejszych ośrodków miejskich w okresie od 1 lutego 2018 do 15 listopada 2019 roku” MR było zaangażowane w projekt o nazwie „Centra Usług Biznesowych w Miastach Średnich”. Jego celem było opracowanie, a następnie przeprowadzenie projektu pilotażowego, nakierowanego na wsparcie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, dla których inwestycje z sektora usług biznesowych mogłyby stać się bodźcem rozwojowym.

– W pilotażu udział wzięły: Radom, Elbląg, Tarnów, Chełm. Rekomendacje powstałe w wyniku realizacji projektu przekazane zostały do właściwych instytucji w tym MSWiA oraz MIiR (obecnie MFiPR), które prowadzi szersze działania w tym aspekcie – dodał resort rozwoju, pracy i technologii.