Andrzej Pieśla

Efektem ich współpracy są nowe obiekty, ale też lepsze zrozumienie łączącej cały region historii.

Muzeum miejskie w niemieckim Schwedt to ważna placówka kultury na [polsko – niemieckim pograniczu. Jego kolekcja koncentruje się na różnorakich znaleziskach z czasów prehistorii i wczesnej historii, średniowiecza, okresu margrabiów w XVII i XVIII wieku, a także na przemyśle tytoniowym i rybołówstwie. Miasto i jego instytucje mają tez ambicje aktywnego udziału w budowaniu wspólnoty doświadczeń i pamięci obu narodów i społeczności pogranicza.  Wspólnie z Międzynarodowym Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach administrowanym przez Uniwersytetu Szczecińskiego muzeum w Schwedt pracuje nad projektem Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej. Rozpoczął się on w 2019 roku, jest finansowany ze środków unijnych (oś priorytetowa Natura i Kultura, program współpracy Interreg V A)

Projekt obejmuje prace remontowe, zakupy sprzętu oraz wydarzenia (konferencje, wystawy, prezentacje filmów i inne) z udziałem publiczności z Polski i Niemiec w Schwedt i w Kulicach. w ramach projektu na fundamentach synagogi zniszczonej w 1938 wybudowano salę seminaryjną w Schwedt. W XVIII i XIX wieku było to jednym z tych brandenburskich miast, w których mieszkał stosunkowo wysoki odsetek obywateli żydowskich. W drugiej połowie XIX stulecia zbór liczył około 200 członków. Po stronie polskiej w Kulicach możliwa stała się renowacja zabytkowego dworu von Bismarcka. Oprócz prac zabezpieczających na dachu i elewacji, w zabytkowym budynku ustawiono również salę muzealną.

Ponieważ spotkania transgraniczne od czasu pandemii stały się coraz trudniejsze. liczne wycieczki i warsztaty musiały zostać odwołane w 2020 i 2021 r.  Partnerzy projektu musieli znaleźć nowe sposoby nawiązania kontaktu i współpracy w krótkim czasie: narodził się pomysł, aby nakręcić zabawne niemiecko-polskie klipy filmowe i pokazać je po obu stronach Odry. W dniach 2 i 3 marca 2022 r. odbędą się w Kulicach cztery wykłady z udziałem publiczności z Niemiec i z Polski.

Projekt i zakończy się w czerwcu tego roku.