Tomasz Augustyn

Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej w województwie zachodniopomorskim. Szczeciński oddział Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił informację o lokalizacji, zakresie i zaawansowaniu prowadzonych obecnie prac.  

 Ostatnie miesiące i stan obecny 

Ubiegły rok był pod tym względem iście rekordowy – drogowcy udostępnili kierowcom blisko 144 km nowych dróg – S6 Goleniów-Koszalin i obwodnicę Szczecinka w ciągu S11. Nastąpiło podwojenie długości dróg szybkiego ruchu w regionie. Kolejne inwestycje są w realizacji – łącznie 13 dużych projektów o długości 132 km. Są to głównie odcinki S3 od Szczecina do obwodnicy Parłówka, S10 obwodnica Wałcza, S11 Koszalin-Bobolice oraz A6 w rejonie Szczecina. Trwają przetargi na realizację S3 Świnoujście – Troszyn, a także prace projektowe dla ostatniego fragmentu drogi S6 Koszalin-Słupsk, na którego realizację w ostatnich tygodniach zostało zapewnione finansowanie rządowe. Pozostałe 300 km dróg jest objętych pracami przygotowawczymi za kwotę około 200 mln złotych. Ponadto w województwie zachodniopomorskim w ramach rządowego programu 100 obwodnic powstanie 9 zupełnie nowych inwestycji.

Lokalizacja i stan zaawansowania realizowanych w województwie zachodniopomorskim inwestycji drogowych

Źródło: GDDKiA oddział w Szczecinie

S3 od Świnoujścia – w budowie i przebudowie

Droga krajowa nr 3 jest głównym szlakiem transportowym biegnącym wzdłuż zachodniej granicy kraju, jest to część korytarza łączącego północ i południe Europy. Droga w większości jest już gotowa na całym przebiegu, a do przełomu 2023 i 2024 roku ma być gotowa w całości od Świnoujścia do granicy z Czechami. Obecnie na odcinku od obwodnicy Troszyna do obwodnicy Miękowa jest drogą jednojezdniową, natomiast od Miękowa do Rzęśnicy to dwujezdniowy odcinek wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku. Łącznie przebudowa i rozbudowa dotyczy obecnie 41,4 km drogi. Od Troszyna do Miękowa trwa budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 22,4 km wraz z obwodnicą Brzozowa, powstają trzy nowe węzły drogowe. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na kwiecień przyszłego roku.

Od 10 czerwca br. kierowcy mogą już korzystać z dwóch jezdni i nowych węzłów drogowych Kliniska Wielkie i Rzęśnica na przebudowywanym odcinku S3 Miękowo-Rzęśnica. Jest to szczególnie ważne ze względu na sezon wakacyjny, podczas którego drogą S3 jeździ trzy razy więcej pojazdów, niż podczas reszty roku.

Węzeł drogowy Kliniska zastąpił dotychczasowe skrzyżowanie kolizyjne, na którym często dochodziło do wypadków, a nowy układ węzła Rzęśnica sprawi, że nie będą tworzyły się przed nim zatory. Uruchomienie jezdni głównych i węzłów to nie koniec prac, wykonawca prowadzi jeszcze roboty przy drogach wspomagających, kończy przejście dla zwierząt, buduje ogrodzenie. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 90km/h.

Ostatnim fragmentem S3, który pozostał jeszcze do realizacji, jest ten położony najbardziej na północ, miedzy Świnoujściem a Troszynem o długości 33 km. Obecnie trwa postępowanie przetargowe majace wyłonić wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje tę część S3 podzieloną na 2 odcinki realizacyjne. Planowany termin zakończenie inwestycji to I połowa 2024 roku.

S6 do Koszalina i dalej

Największą inwestycją drogową ostatnich lat była S6 Goleniów-Słupsk. Od ubiegłego roku kierowcy mogą korzystać z 130 km nowej drogi ekspresowej przecinającej wojewodztwo zachodniopomorskie. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na nowej trasie znajduje się 16 węzłów drogowych, 146 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady i przejścia dla zwierząt), 3 pary Miejsc Obsługi Podróżnych i 3 Obwody Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Na obwodnicy Koszalina i Sianowa, która będzie miała długość 20 km, póki co dostępne są fragmenty o długości 12 km. Na odcinku od węzła Koszalin Wschód do Sianowa wystąpiły problemy z warunkami geologicznymi. W związku z tym jest aktualizowana dokumentacja i w drugiej połowie tego roku GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który dokończy ten odcinek. W całości Koszalin i Sianów kierowcy będą mogli ominąć w 2023 roku.

Przygotowujemy też do realizacji ostatni fragment S6 na odcinku Koszalin-Słupsk o długości 46 km. Opracowywane są projekty budowlane, które mają być gotowe do końca tego roku. W przyszłym roku zostanie uzyskana decyzja ZRID, a co za tym idzie – pozyskane nieruchomości pod budowę drogi. Wówczas również planowany jest przetarg, zakończenie inwestycji to perspektywa 2025 roku.

S10 w przygotowaniu i realizacji

DK10 łączy Szczecin z Warszawą przez Bydgoszcz i Toruń. Trasa ta ma w przyszłości stać się drogą ekspresową. Obecnie trwa budowa jej dwóch ważnych odcinków, a pozostałe są w przygotowaniu.

Wznawiana jest budowa obwodnicy Wałcza, która przerwał poprzedni wykonawca. Nowi przystępują do robót drogowych i mostowych, do końca tego roku trasa powinna być przejezdna.

Zaawansowana jest realizacja drugiej północnej jezdni obwodnicy Kobylanki o długości 6,4 km. W lipcu ruch zostanie przeniesiony na nową jezdnię, po to, aby wyremontować istniejącą. Realizowana w ramach kontraktu droga wspomagająca Szczecin Zdunowo – Niedźwiedź jeszcze w wakacje będzie udostępniona do ruchu. Do końca tego roku wszelkie prace mają być zakończone. Wówczas jako droga ekspresowa zostanie oznakowany cały odcinek od granicy Szczecina do początku obwodnicy Stargardu.

Pozostałe odcinki drogi S10 są przygotowywane do realizacji w ramach budżetu około 20 mln złotych przyznanych przez Ministra Infrastruktury w 2017 roku. Trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowych, które wyznaczą przebieg drogi od węzła Kijewo w Szczecinie do obwodnicy Piły.  Następnie będą prowadzone badania geologiczne i prace nad dalszą dokumentacją, tak, aby w 2022 roku być w gotowości do przetargu na zaprojektowanie i budowę.

S11 – powstają kolejne odcinki

DK11 łączy Pomorze Środkowe z południem Polski przez Poznań. W województwie zachodniopomorskim jej realizacja jest dość zaawansowana. Od ubiegłego roku gotowy jest odcinek Kołobrzeg-Koszalin, który powstał razem z drogą S6. Również od jesieni ubiegłego roku funkcjonuje obwodnica Szczecinka o długości 12 km. Nowa trasa wyprowadziła ruchu z centrum miasta.

Realizowane w formule „projektuj i buduj” są trzy odcinki S11 od Koszalina do Bobolic o łącznej długości 47,7 km. Umowy o łącznej wartości 1,5 miliarda złotych GDDKiA podpisała w lutym i marcu tego roku. Wykonawcy opracowują projekty budowlane. Roboty budowlane mają się rozpocząć w III kwartale przyszłego roku. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2023 roku.

Na ostatnim odcinku S11, który pozostał do realizacji (Bobolice – Szczecinek, o długości 24,5 km) jest przygotowywana dokumentacja projektowa. Dokumentacja ta powinna być gotowa w 2021 roku. Wówczas będzie można uzyskać decyzję ZRID i ogłosić przetarg na realizację inwestycji.

Przebudowa autostrady A6

Autostrada A6 powstała w drugiej połowie lat 30 ubiegłego wieku. Obecnie trwa przebudowa ostatnich fragmentów pamietających czasy przed II wojną światową. Jest to odcinek od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica o dł. 3,5 km i węzeł drogowy Szczecin Kijewo. Oba odcinki realizowała firma Energopol Szczecin, która wstrzymała prace, co spowodowało odstąpienie jesienią ubiegłego roku od umów.

Na odcinku Dąbie-Rzęśnica nowy wykonawca zakończył już roboty drogowe – kierowcy jeżdża dwoma jezdniami. Wybierany jest wykonawca, który dokończy budowę przejścia dla zwierząt i ogrodzenie. Do końca roku całość prac powinna być zakończona. Nowi wykonawcy są też w trakcie wznawiania robót na węźle drogowym Szczecin Kijewo. Do końca tego roku ma być gotowa jezdnia DK10 w stronę Szczecina wraz z nowym wiaduktem. W przyszłym roku ma być zrealizowany pozostały zakres przebudowy węzła.

 

Nowe obwodnice 

Budując odcinki dróg ekspresowych inwestor nie zapomina o mniejszych zadaniach. Wkrótce kierowcy będą mogli pojechać obwodnicą Węgorzyna w ciągu DK20. Budowana jest obwodnica Myśliborza w ciągu DK26, która wyprowadzi z zabytkowego centrum miasta ruch tranzytowy. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest w 2021 roku. Kolejne ważne decyzje w sprawie obwodnic związane są z rządowym programem budowy 100 obwodnic w całym kraju. W ramach tego programu powstanie w województwie zachodniopomorskim dziewięć nowych odcinków. Będą to obwodnice: Gryfina na DK31, Szczecinka Stargardu i Złocieńca na DK20, Kołbaskowa na DK13 i Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22. Spośród tych przedsięwzięć  jeszcze w IV kwartale tego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnic Gryfina i Szczecinka.

Pozostałe inwestycje wymagają jeszcze prac przygotowawczych, a większość z nich będzie prowadzona od samego początku. W ciągu najbliższych dni przewidywane jest podpisanie umowy na dokumentację dla obwodnic na DK22, dla pozostałych obwodnic będą sukcesywnie ruszać przetargi na prace przygotowawcze.

Zachodnia Obwodnica Szczecina

Bardzo ważna inwestycja, która jest w fazie przygotowania, to Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6. Droga ta połączy węzeł Goleniów Północ z węzłem w Kołbaskowie wzdłuż północnych i zachodnich granic Szczecina przechodząc pod Odrą dwururowym tunelem. Inwestycja ta stworzy ring komunikacyjny wokół Szczecina, znacznie poprawiając skomunikowanie całej aglomeracji. Obecnie prowadzone są prace projektowe nad dokumentacją koncepcyjną oraz badania geologiczne na terenie przebiegu inwestycji. W tym roku Minister Infrastruktury w związku z wymaganym przedłużeniem tunelu pod Odrą z 3,5 do 5 km przeznaczył dodatkowe 10 mln złotych na prace geologiczne.

Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu

Trwa realizacja w formule „projektuj i buduj” tunelu w Świnoujściu, który trwale połączy wyspę Uznam z wyspą Wolin. GDDKiA jest inwestorem zastępczym dla tej inwestycji. Całkowita długość budowanego odcinka to około 3,4 kilometra, w tym około 1,44 kilometra jednorurowego tunelu w technologii tarczy drążonej TBM (ang. Tunnel Boring Machine).

Budowa tunelu trwa od zimy ubiegłego roku. Roboty obejmują budowę szybu startowego po stronie wyspy Uznam. Realizowana jest również infrastruktura towarzysząca – zakład prefabrykacji i separacji. Jeszcze w tym roku do Świnoujścia przypłynie maszyna drżąca i rozpocznie się jej montaż. Tunel powinien być gotowy we wrześniu 2022.