Andrzej Pieśla

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w drugim kwartale mieszkania podrożały średnio o 2 %. Wobec stanu sprzed roku ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 10,9 % (na rynku pierwotnym – o 5,3 % i na rynku wtórnym – o 15,4 %).

W województwie zachodniopomorskim wzrost cen mieszkań w drugim kwartale roku był – na tle kraju – bardzo umiarkowany. Nie spadły one co prawda, jak  w województwie lubuskim, gdzie średnia kwota, jaką płacono za mieszkania (zarówno nowe jak i używane) obniżyła się o 0,3 % w stosunku do początku roku i jak na Mazowszu (o 0,2 %), ale też wzrosły o zaledwie 0,3 %. To mało wobec faktu, że ceny znacząco poszły w górę w najmniejszych województwach: opolskim (+7,3 % w relacji k/k) i świętokrzyskim (+5,8 % k/k), a na większych rynkach – w województwach małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim – odnotowano w kwartale roku wzrost średniej stawki od 3,3 % do 4,4 %. Stabilniej na tym tle prezentował się rynek mieszkaniowy w woj. pomorskim, gdzie średnia stawka w ciągu trzech miesięcy wzrosła o 1 %. W skali kraju oznacza to podwyżkę cen przeciętnie o 2 %. Na rynku wtórnym wzrost średniej stawki względem pierwszych trzech miesięcy roku wyniósł 3,2 %,  ceny panowały na rynku nowych mieszkań były bardziej stabilne i wzrosły średnio o 0,4 % w relacji do pierwszego kwartału.

Wyhamowanie wzrostu w II kw. 2020 r. przełożyło się na 5-procentową podwyżkę względem analogicznego okresu 2019 roku. Na rynku wtórnym wzrost średniej stawki w tym czasie wyniósł 15,4 %. Kupujący w województwie zachodniopomorskim płacili o 10 % więcej niż rok wcześniej. W województwie mazowieckim w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku cena transakcyjna wzrosła o 12,4 %. Wzrost w granicach 13 % zanotowano także w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim i opolskim. Najmocniej, o 16,2 % względem drugiego kwartału 2019 roku wzrosła średnia stawka notowana w woj. śląskim. Najniższy roczny wzrost – od 7,6 do 8 % zanotowano, z kolei, w województwach: małopolskim, pomorskim i wielkopolskim.

Raport GUS pokazuje także wzrost średniej stawki w ujęciu pięcioletnim. Nowe mieszkania podrożały w tym czasie o 22,9 %. Wzrost średniej ceny na rynku wtórnym był bardziej okazały i wyniósł 44,2 %.