Andrzej Pieśla

Według niemieckich mediów pracownicy stoczni w miastach Meklemburgii – Pomorza Przedniego dowiedzą się w najbliższych dniach o planowanej redukcji zatrudnienia. Obejmie ona ponad 1000 osób.

Stocznie w Wismarze, Rostocku i Stralsundzie stracą 1200 zatrudnionych, to jest ponad 1/3 z liczącej około 3100 pracowników załogi. To konsekwencja trwającego od prawie roku kryzysu. Właściciel przedsiębiorstw, zarejestrowana w Hongkongu spółka Genting, nie ma środków na realizację planowanych statków wycieczkowych. Pracownicy mają poznać losy swoje i spółki w pierwszej kolejności za pośrednictwem przekazu wideo, korzystając z dostępy do wewnątrzfirmowej aplikacji. Wprowadzając redukcje zatrudnienia kierownictwo stoczni prowadzi ze związkiem zawodowym IG Metall negocjacje dotyczące wprowadzenia w życie pakietu socjalnego.

Na razie nie wiadomo jednak, czy wszystkie trzy zakłady pozostaną uruchomione. Zwłaszcza stocznia w Stralsundzie znajduje się na krawędzi upadku. Koncern nadal ma jednak nadzieję na uzyskanie pomocy państwa w ramach parasola ratunkowego z tytułu pandemii. W minionych miesiącach gwarancje kredytowe ze środków federalnych i landowych wielokrotnie zapewniały przetrwanie firmy.

Ministerstwo Gospodarki landu zachowuje optymizm. Minister Harry Glawe (CDU) powiedział, że priorytetem jest to, aby firma mogła kontynuować realizację rozpoczętych i trwających już projektów. Rząd Meklemburgii – Pomorza Przedniego zamierza utrzymać stocznie przy życiu w oparciu o federalny system wsparcia. Wszystkie zaangażowane strony deklarują, że „będą współpracować w tej sprawie”.