Andrzej Pieśla

Główny Urząd Statystyczny podał przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2020. W województwie zachodniopomorskim wyniosła ona 8 %.

Najwyższe bezrobocie odnotowano w powiatach białogardzkim i łobeskim, gdzie u progu wakacji sięgało ono prawie 20 %. Niewiele niższe było w powiecie choszczeńskim. Spośród powiatów ziemskich z bezrobociem najlepiej radziły sobie powiaty kołobrzeski i policki, gdzie bezrobocie sięgało odpowiednio 3,8 oraz 4,7 %. W miastach na prawach powiatu wartość wskaźnika wynosiła od 3,4 % w Szczecinie do 5,5 % w Świnoujściu oraz 5,8 % w Koszalinie.  

Przeciętna stopa bezrobocia w na obszarze powiatów województwa zachodniopomorskiego według stanu na dzień 30 czerwca br.

Źródło: GUS

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju w dniu 30 czerwca wynosiła 6,1 %. W Warszawie bezrobocie sięgało 1,7 %, a w województwie warmińsko – mazurskim 10,4 %. Jednak to w województwie mazowieckim odnotowano najwyższą wartość wskaźnika bezrobocia w dni 30 czerwca – w powicie szydłowieckim wynosił on 24,6 %. 

Wyższe niż na Pomorzu Zachodnim regionalne poziomy bezrobocia odnotowano w województwach: lubelskim (8,1 %), świętokrzyskim (8,6 %), kujawsko – pomorskim (8,8 %), podkarpackim (9,0 %) oraz w warmiński – mazurskim (10, 4%).