Tomasz Augustyn

Na tle europejskich regionów sytuacja rynku pracy na Pomorzu Zachodnim i w pozostałych polskich województwach w roku 2021 wyglądała stosunkowo korzystnie.

W 2021 r., kiedy w całej UE nadal obowiązywały środki kontroli pandemii COVID-19, stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15–74 lat nadal znacznie się różniła w poszczególnych regionach UE NUTS 2. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w polskim regionie stołecznym Warszawy i węgierskim regionie Środkowego Zadunaju (oba 2,1%), a następnie w polskim województwie wielkopolskim, węgierskim regionie Zachodniego Zadunaju i czeskim regionie Moraw Środkowych (wszystkie trzy 2,2%), a także w czeskim regionie Pragi i polskim województwie pomorskim (oba 2,3%). Również czeskie regiony południowo-zachodnie, południowo-wschodnie i północno-wschodnie (wszystkie trzy 2,4%) znalazły się w pierwszej 10 regionów o najniższej stopie bezrobocia.

W województwie zachodniopomorskim stopa bezrobocia w roku 2021 wynosiła 3,5%. Oznaczało to wzrost w stosunku do korzystniejszej sytuacji z roku 2019 (3,2%) i 2020 (3,4%), choć nie doszło jeszcze do wyrównania stanu z roku 2018 (3,8%). Przed blisko dekadą w roku 2013 stopa bezrobocia wynosiła w regionie ponad 10%, w roku 2015 spadła do poziomu 7,5%.

Na przeciwległym krańcu skali najwyższe stopy bezrobocia odnotowano w hiszpańskich regionach Ceuty (26,6%), Wysp Kanaryjskich (23,2%) i Andaluzji (21,7%), a następnie w Macedonii Zachodniej w Grecji (19,8%) i dwóch kolejnych regionach Hiszpanii: Melilli (19,8%) i Estremadurze (19,5%). Pozostałe 10 regionów o najwyższym bezrobociu to Kampania (19,3%) i Sycylia (18,7%) we Włoszech, a także Morze Egejskie Południowe (18,8%) i Macedonia Wschodnia, Tracja (18,5%) w Grecji.

Stopa bezrobocia osób w wieku 15 – 74 lat w regionach Unii Europejskiej w roku 2021

Źródło: Eurostat

W porównaniu z 2020 r. najwyższy wzrost stopy bezrobocia odnotowano w rumuńskich regionach północno-wschodniej i południowo-zachodniej Oltenii (oba +3,1 punktu procentowego) oraz we francuskim regionie Langwedocja-Roussillon (+2,2 p.p.). Natomiast największe spadki odnotowano w Grecji zachodniej (-5,8 p.p.), bułgarskim regionie północno-zachodnim (-4,4 p.p.) i greckim regionie Epiru (-4,2 p.p.).

W 2021 r. średnia stopa bezrobocia w UE wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat wyniosła 13,0 %, co stanowi spadek o 0,9 p.p. w porównaniu z 2020 r. Istnieją jednak wyraźne różnice regionalne w stopie bezrobocia wśród młodych ludzi. Najniższe wskaźniki odnotowano w czeskim regionie południowo-zachodnim (3,7%), polskim województwie wielkopolskim (4,0%) i czeskim regionie Moraw Środkowych (4,4%). Natomiast najwyższy wskaźnik odnotowano w hiszpańskim regionie Ceuty (56,0%), a następnie w greckich regionach Macedonii Wschodniej, Tracji (45,1%) i Macedonii Zachodniej (42,3%), a także w hiszpańskim regionie Melilla (41,9%).