Gryficki szpital jest znany w całej Polsce z doświadczenia w leczeniu najcięższych poparzeń. Placówka może się też pochwalić doskonałymi wynikami swoich neurologów.

ESO Angels Awards to doroczne nagrody dla placówek medycznych wyróżniających się najwyższym poziomem leczenia udarów mózgu, Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie złożonego Rejestru, po ocenie spełnienia wymogów, i mają formę certyfikatów: Status Złoty, Status Platynowy oraz Status Diamentowy (najwyższy).

Celem inicjatywy Angels jest optymalizacja procesu leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu, zwiększenie liczby szpitali przystosowanych do leczenia udaru mózgu oraz poprawa i utrzymanie jakości leczenia w istniejących ośrodkach. Dotychczasowi nagrodzeni to ośrodki znane na całym świecie. Globalna społeczność ośrodków udarowych i szpitali przystosowanych do leczenia udarów, codziennie pracuje na rzecz poprawy jakości leczenia, każdego pacjenta z udarem. W rejestrze tym zgłoszonych jest około 2800 szpitali z całej Europy. W Polsce z ogólnej liczby niespełna 180 oddziałów udarowych ponad 120 należy do Inicjatywy Angels.

Pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO) monitorowana jest jakość pracy oddziałów udarowych na całym świecie. Celem projektu Angels jest promowanie najlepszych standardów leczenia pacjentów z udarem mózgu oraz wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania w celu ujednolicenia procesu diagnostyki i leczenia udarów mózgu w Europie i na Świecie. Przystąpienie do programu i rejestrowanie pacjentów z udarami mózgu leczonych w danym oddziale udarowym jest całkowicie dobrowolne.
Analiza jest wieloczynnikowa; oceniany jest m.in.: czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, odsetek chorych leczonych trombolitycznie, poddawanych neuroobrazowaniu, poddanych badaniu w kierunku zaburzeń połykania, czy też chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/w płytkowe i p/w zakrzepowe.
SPZZOZ w Gryficach przystąpił do Rejestru w IV kwartale 2019 roku i od razu uzyskał Status Złoty, a w I kwartale 2020 roku awansował na najwyższy Status Diamentowy. O randze oraz prestiżu świadczy fakt, iż w tym okresie tylko kilka szpitali w naszym kraju otrzymało tę najwyższą ocenę.
W gryfickim szpitalu Rejestr prowadzi dr med. Marta Bott – lekarz neurolog, wraz z dr Sławomirem Brzozowskim – Lekarzem Kierującym Oddziałem Neurologicznym, którzy wspólnie z całym personelem oddziału neurologicznego oraz medykami ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zapewniają najwyższy standard świadczenia usług zdrowotnych w zakresie leczenia udarów mózgu.