Tomasz Augustyn

Opole, Świnoujście, Polkowice i Krynica Morska – to zwycięzcy rankingu inwestycyjnego Pisma „Wspólnota” w kategoriach miast wojewódzkich, na prawach powiatu, powiatowych i miasteczek.

Rekordzista w tych kategoriach wydał na inwestycję ponad 7 tys. zł na osobę. Najlepszy powiat: leszczyński, województwo: podlaskie, gmina wiejska: Kleszczów.

Ranking inwestycyjny drukowany jest w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierze całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób autorzy rankingu chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie autorzy zestawienia starają się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu od kilkunastu lat rozsyłane są ankiety do miast na prawach powiatu. – Wiemy skądinąd, że skala działalności inwestycyjnej spółek komunalnych w mniejszych miastach jest znaczenie mniejsza niż w miastach na prawach powiatu, więc skala błędu wynikającego z oparcia się tylko na danych budżetowych jest tam mniejsza – czytamy w podsumowaniu rankingu.- Mimo „stabilizatora” w postaci średnich trzyletnich, wyniki rankingu inwestycyjnego należą do najmniej stabilnych. Jedyny niezmienny od lat element krajobrazu to dominacji gminy Kleszczów, która (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) wydaje na inwestycje około sześć razy więcej niż pierwsze w klasyfikacji miasto na prawach powiatu. Choć w tym roku takich „powtórzeń na szczycie” mamy więcej niż zazwyczaj. Właściwie nowy lider pojawił się tylko wśród miast wojewódzkich. Zostało nim Opole (awans z miejsca 4). Pozycję drugą utrzymał Białystok, a zeszłoroczny lider – Rzeszów – znalazł się tym razem na miejscu 3.

Trzeci raz z rzędu liderem wśród województw zostało podlaskie. Pozostali zwycięzcy zajęli swoje miejsca po raz drugi z rzędu (leszczyński wśród powiatów, Świnoujście wśród miast na prawach powiatów, Polkowice wśród miast powiatowych i Krynica Morska wśród małych miast). Ale nie brakuje też spektakularnych zmian, czego przykładem może być powiat wrzesiński – w 2017 r. był na miejscu 298, w roku ubiegłym na 27, a tym razem na miejscu 5.