Andrzej Pieśla

Zaniedbana linia może w przyszłości odgrywać ważną rolę w ruchu kolejowym do i ze Skandynawii łącząc pełnej Szczecin z Berlinem. 

Prace budowlane w tunelu Fehmarnbelt rozpoczęły się latem 2020 roku. Tunel łączy Niemcy (Puttgarden) i Danię (Rødbyhavn) i tworzy bezpośrednie połączenie między Skandynawią a Europą Środkową. Buduje go państwowa duńska firma Femern A/S. Wartość zamówienia przekracza 200 milionów euro, zakończenie zaplanowano na 2029 rok. Po ukończeniu tunel Fehmarnbelt będzie najdłuższym tunelem zanurzonym na świecie i jednocześnie najdłuższym połączonym tunelem drogowo-kolejowym. Będzie też wyposażony w najlepszą i najbardziej energooszczędną technologię kolejową.

W ocenie ekspertów planowany tunel Fehmarnbelt między Danią a Niemcami może pozytywnie wpłynąć na zdynamizowanie ruchu kolejowego na polsko – niemiecki pograniczu. Trasa Güstrow-Neubrandenburg-Pasewalk-Szczecin, dotychczas pomijana w planach rozwojowych, będzie w przyszłości bezpośrednio połączona z siecią kolejową do i ze Skandynawii poprzez przejście pod Morzem Bałtyckim. Połączony tunel drogowo-kolejowy ma zostać ukończony w 2029 roku. Obecnie większość towarów przewożona jest przez Morze Bałtyckie ciężarówkami i promami.

Po niemiecko-polskich konsultacjach kolejowych w Poczdamie Ines Jesse, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Gospodarczych Meklemburgii – Pomorza Przedniego, stwierdziła, że infrastrukturę między Szczecinem a Güstrow można jeszcze znacznie rozbudować, aby móc zagwarantować zrównoważony rozwój kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego

Trasa jest obecnie w większości jednotorowa i niezelektryfikowana. W przeszłości stowarzyszenie pasażerów Pro Bahn wielokrotnie wzywało do znacznego jej rozszerzenia.  Land Meklemburgia-Pomorze Przednie planuje zbadać perspektywy rozbudowy linii wspólnie z rządem federalnym, zapowiada też przeprowadzenie rozmów z władzami województwa zachodniopomorskiego.

Wobec pozornie słabnącej rozbudowy osi kolejowej północ-południe Stralsund – Angermünde – Berlin, która przebiega przez Pasewalk, władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego zwiększaj presję na rząd federalny. Rozbudowa „Vorpommernmagistrale” po stronie niemieckiej do prędkości jazdy 160 kilometrów na godzinę nie uzyskała jeszcze zgody Bonn na rozpoczęcie procesu planistycznego. Projekt należy jednak do najpilniejszych w obecnym federalnym planie tras transportowych.

Trasa jest już rozbudowywana na odcinku między Berlinem-Angermünde a Szczecinem.