Tomasz Augustyn

Szczecińskie środowisko badaczy miast może się pochwalić prawdziwym rarytasem. Dostępne są już pierwsze tomy serii poświęconej stanowi i przemianom dotykającym współcześnie ośrodki miejskie.

Publikacje trafiają w swój czas. Biorą pod lupę miasta wojewódzkie, ale też ośrodki tracące swe funkcje i ulegające peryferyzacji. To ta część sieci osadniczej kraju, w której rozgrywa się w znacznej mierze kwestia kształtu polskiej modernizacji, nie tej związanej z wielkim międzynarodowym kapitałem, klasą wielkomiejską i wielkimi inwestycjami, ale tą, która między innymi zapewnia łączność z procesami rozwojowymi Polski wiejskiej i małomiasteczkowej. To zatem okazja do stawiania pytań o infrastrukturę i bogactwo, ale także o kulturowe i mentalne więzi, którymi nagle zaczęliśmy się przecież mocno martwić.

Seria Badania Miast powstała w 2019 r. w środowisku geografów społeczno-ekonomicznych skupionych w ówczesnym Zakładzie Badań Miast i Regionów, kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Dutkowskiego. Pomysłodawcą stworzenia serii wydawniczej był dr Tadeusz Bocheński. Pierwsze tomy ukazały się w 2020 r. i były rezultatem prowadzonych od kilku lat badań nad dużymi miast­ami w Polsce. Od początku przyjęto, że każdy z tomów będzie poświęcony konkretnej grupie miast, a poszczególne rozdziały będą dotyczyły różnych aspektów ich funkcjonowania, rozwoju lub powiązań między nimi. Ma to prowadzić do tworzenia różne­go rodzaju klasyfikacji badanych miast. Problematyka miejska jest interdyscyplinarna, dlatego redakcja otwarta jest na publikowanie badań nie tylko geografów, ale także ekonomistów, socjologów, urbanistów itp. Kolejnym wyróżnikiem niniejszej serii będzie preferowanie podejść alternatywnych i innowacyjnych w stosun­ku do głównego nurtu badań, które lepiej odpowiadają współcz­esnym wyzwaniom poznawczym, metodycznym i aplikacyjnym stojącym przed badaczami miast.