Andrzej Pieśla

Mimo oddalenia od wschodniej granicy Szczecin zachowuje wśród ukraińskich uchodźców popularność na miarę siódmej największej metropolii w kraju.

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę Polska stała się zarówno głównym krajem tranzytowym, jak i docelowym dla osób uciekających przed wojną. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego od 24 lutego 2022 r. na przejściach granicznych w kierunku z Ukrainy do Polski odprawionych zostało ponad 9,8 mln osób, a w kierunku przeciwnym 7,9 mln. Oznacza to, że niemal 2 mln osób opuściło Ukrainę na stałe bądź na dłuższy okres.

W ciągu roku wojny Polska stała się domem dla ponad 1,5 mln Ukraińców. Najwięcej z nich przyjechało podczas pierwszego etapu wojny, czyli w okresie marzec – kwiecień, w którym do Polski przybyło ok. 1 mln uchodźców. 70 proc. osób, które wyjechały do Polski stanowiły kobiety, a 30 proc. mężczyźni. Kobiety w wieku 18-65 lat stanowiły 47 proc. ogółu, dzieci i młodzież poniżej 18. r.ż. odpowiadały za kolejne 40 proc., a 4 proc. osób, które schroniły się w Polsce, to osoby starsze (powyżej 65. r.ż.).

Głównymi miejscami docelowymi dla uchodźców były największe miasta w Polsce. W Warszawie mieszka obecnie ponad 100 tys. Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Na kolejnych miejscach znajdują się: Wrocław (44,5 tys.), Kraków (31 tys.), Poznań (26 tys.), Gdańsk (17 tys.) i Łódź (16 tys.). Średni spadek w liczbie uchodźców w powiatach w lutym br., względem rekordowego miesiąca (tylko dla 3 powiatów nie był to wrzesień), wyniósł 30 proc. Wśród największych miast jedynie w Katowicach spadek był ponad tę średnią (38 proc.).

W pozostałych największych miastach odpływ uchodźców kształtował się na poziomie od 10 proc. do 29 proc., co pokazuje potencjał dla dalszego osiedlania się. Najmniejsze ubytki wynoszące właśnie 10 proc. były w Łodzi oraz Szczecinie. Powiaty, z których wyjechało proporcjonalnie najwięcej Ukraińców, w porównaniu do momentu szczytowego, znajdowały się głównie w województwach: podlaskim, podkarpackim, lubelskim oraz mazowieckim. W powiatach: sokólskim, lubaczowskim, łęczyńskim, kraśnickim czy płońskim liczba uchodźców zmalała o ponad 50 proc.

Powiaty z największą liczbą uchodźców z Ukrainy – stan na luty 2023 r. (w tys.)

Źródło: PIE

Wraz z falą uchodźców z Ukrainy do Polski przybyły dzieci oraz młodzież, które kontynuują edukację w Polsce. Z placówek edukacyjnych na terenie kraju obecnie korzysta 188 tys. uczniów-uchodźców z Ukrainy. 37 tys. z nich to dzieci uczęszczające do przedszkola. Zdecydowana większość uczniów to dzieci uczęszczające do szkół podstawowych – jest ich 123 tys. Najmniej, czyli 21 tys. uchodźców uczy się w szkołach ponadpodstawowych.

Czytaj także: