Dzień Otwarty Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się 6 kwietnia

Uniwersytet Szczeciński zaprasza kandydatów na studia na Dzień Otwarty, podczas którego na wszystkich wydziałach Uczelni będą prezentowane kierunki studiów, odbędą się wykłady i warsztaty pokazowe. Przedstawiciele wydziałów, samorządu studenckiego oraz pracownicy działów promocji i rekrutacji będą tego dnia przedstawiać ofertę edukacyjną Uczelni, informować o procesie rekrutacji, mobilności akademickiej oraz możliwości zatrudnienia w czasie i po studiach. Oprócz prezentacji oferty studiów, przygotowano także dodatkowe atrakcje. Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli wziąć udział w konkursach, quizach, warsztatach, wykładach oraz odwiedzić sale i laboratoria wydziałowe.

Kandydaci na studia w Szczecinie podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 będą mieli do wyboru ponad 160 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (161 kierunków), niestacjonarnych (69 kierunków) oraz online (2 kierunki). Rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński zaczyna się 6 czerwca.

Na Uniwersytecie Szczecińskim obecnie studiuje ponad 12 tysięcy studentów na różnych formach kształcenia. Podczas rekrutacji w 2021 roku o indeks Uniwersytetu Szczecińskiego na studia stacjonarne ubiegało się 8400 kandydatów (w tym 700 obcokrajowców), co oznacza w skali Uczelni około 2 kandydatów na jedno miejsce. Największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia – 5 kandydatów na jedno miejsce, filologia angielska – 5 kandydatów na 1 miejsce, filologia norweska, Global Communication, prawo, po 2 kandydatów na jedno miejsce. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych przyjęto ponad 5 tysięcy studentów. Na studia niestacjonarne zrekrutowano około 1 tysiąca studentów. Do Szkoły Doktorskiej przyjęto na studia 18 doktorantów, na potok angielskojęzyczny przyjęto 17 doktorantów, w  tym 13 obcokrajowców. W roku 2021/2022 Uczelnia kształci ponad 12 tysięcy studentów na 88 kierunkach studiów i  posiada ponad 100 tysięcy absolwentów.

W skład Uniwersytetu Szczecińskiego wchodzi 18 instytutów, 7 wydziałów, 15 jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych. W chwili obecnej Uniwersytet Szczeciński posiada prawo do doktoryzowania w 16 dyscyplinach naukowych, a do nadawania stopnia doktora habilitowanego i występowania o tytuł profesora w 13 dyscyplinach naukowych.