Przyzwyczajamy się do pracy zdalnej. Jeśli spojrzeć na to zagadnienie szerzej, okazuje się, że na tle innych Europejczyków jako pracownicy w ogóle trzymamy się blisko domu.

W 2018 roku w Unii Europejskiej zatrudnionych było 193 miliony osób w wieku 15-64 lat. Wśród nich 6% – czyli 12 milionów pracowników – stanowiły osoby dojeżdżające do pracy na dłuższych dystansach, z jednego regionu do drugiego w kraju zamieszkania.

Najwyższy odsetek regionalnych dojazdów do pracy odnotowano w tym okresie w Belgii, gdzie jedna piąta zatrudnionych dojeżdżała do pracy w innym regionie. Dojeżdżanie do pracy było również stosunkowo częste w Holandii (16%), a także na Węgrzech, w Austrii, Danii, Niemczech i na Litwie, gdzie około 10–11% zatrudnionych przekroczyło granicę regionalną w drodze do pracy. Analizując poszczególne regiony najwyższy odsetek regionalnych dojazdów do pracy odnotowano w dwóch prowincjach belgijskich: Brabancji Walońskiej (47%) i Vlaams-Brabancji (40%), następnie w regionie Pest na Węgrzech i Flevoland w Holandii (oba 39%), Burgenland w Austrii (37% ), Namur w Belgii (32%) i Sjælland w Danii (30%).

Ludzie dojeżdżają również do pracy do innych krajów. W 2018 roku w skali Unii Europejskiej dotyczyło to 2 milionów osób w wieku 15-64 lata (1% wszystkich zatrudnionych). Najwyższy wskaźnik transgranicznych dojazdów do pracy w odnotowano w tym okresie na Słowacji, gdzie 5% zatrudnionych dojeżdżało do pracy do innego kraju, niewiele rzadziej miało to miejsce w Luksemburgu (4%), w Danii, Chorwacji i Estonii (po 3% ogółu zatrudnonych). Najwyższy odsetek dojazdów do różnych krajów stwierdzono w prowincji Luksemburg w Belgii (26%), następnie w Trewirze w Niemczech (14%) oraz Lotaryngii i Franche-Comté we Francji (oba 11%).

Na tym tle Polacy jawią się jako pracownicy o ograniczonej mobilności. Odsetek wyjeżdżających do pracy poza granicę województwa nigdzie nie przekracza 6 % ogółu zatrudnionych, w województwie zachodniopomorskim – podobnie jak w pomorskim, ale także innych najlepiej rozwiniętych regionach kraju – jest nawet mniejszy niż 3 %. Dla porównania nieodległa niemiecka Brandenburgia cechuje się w tym względzie mobilnością na poziomie przekraczającym 16 %.

Dane za: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200324-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new

Na ten sam temat: Koszmarne dojazdy do pracy. Polacy zgodzą się nawet na niższą pensję, żeby ich uniknąć, https://innpoland.pl/157821,jestesmy-gotowi-pracowac-za-mniejsze-pieniadze-ale-miec-blizszy-dojazd