Andrzej Pieśla

W najbliższych miesiącach na regionalnym rynku pracy będzie brakować nie tylko lekarzy, nauczycieli czy kucharzy, ale także księgowych, psychologów i psychoterapeutów.

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników, sporządzona przez specjalistów z Publicznych Służb Zatrudnienia na poziomie powiatów oraz województwa. Prognoza wskazuje zawody, w których w najbliższym roku można spodziewać się wzmożonego zapotrzebowania na pracowników oraz te, w których znalezienie pracy będzie trudne.

Prognoza powstaje w trakcie dyskusji grupowej (metodą „panelu ekspertów”), dzięki czemu możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz uwzględnianie opinii uczestników obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: od strony bezrobotnych oraz pracodawców. W panelu bierze udział zazwyczaj od czterech do ośmiu osób: pracownicy powiatowych urzędów pracy: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami, organizację szkoleń, a także asystenci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) i liderzy klubów pracy, w większych miastach w przygotowanie prognoz włączają się pracownicy prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji posiadających wiedzę na temat lokalnego rynku pracy (m.in. pracownicy specjalnych stref ekonomicznych, ochotniczych hufców pracy, izb rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier).

Odpowiedzi pozwalają na zaklasyfikowanie profesji do jednej z trzech kategorii:

  • zawodów deficytowych, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach − niewielka;
  • zawodów zrównoważonych, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się);
  • zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów spełniających wymagania pracodawców.

W ramach badania określono zawody, na które w roku 2022 będzie istniało szczególnie duże zapotrzebowanie w województwie zachodniopomorskim. Będzie ono dotyczyło następujących profesji:

Cieśle i stolarze budowlani

Dekarze i blacharze budowlani

Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

Fizjoterapeuci i masażyści

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Kucharze

Lekarze

Magazynierzy

Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy instalacji budowlanych

Murarze i tynkarze

Nauczyciele języków obcych i lektorzy

Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Nauczyciele przedmiotów zawodowych Nauczyciele przedszkoli

Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

Operatorzy obrabiarek skrawających

Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

Pielęgniarki i położne

Pomoce kuchenne

Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie

Pracownicy służb mundurowych

Pracownicy socjalni

Przetwórcy mięsa i ryb

Psycholodzy i psychoterapeuci

Ratownicy medyczni

Robotnicy budowlani

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Samodzielni księgowi

Spawacze

Ślusarze

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w przyszłym roku. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2021 roku. Analiza dotyczy zarówno całego województwa, jak i szczegółowych potrzeb w poszczególnych powiatach. Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. Więcej informacji na temat ,,Barometru zawodów” oraz jego wyników również w odniesieniu do innych województw znajduje się na stronie www.barometrzawodow.pl.