PIE: Miasto – wieś. Na przekór stereotypom

Dychotomiczny podział na miasto i wieś ukształtował się wraz z pojawieniem się miasta jako odmiennej jednostki osadniczej i funkcjonuje do dziś, chociaż dychotomia ta jest w różnych wymiarach coraz częściej kontestowana. Krytykuje się zwłaszcza stereotypowy determinizm w myśleniu o nieuchronnym postępie miast i zacofaniu wsi.…
Czytaj dalej

Andrzej Rubczyński, Forum Energii: Integracja sektorów energii w Polsce. Klucz do neutralności klimatycznej 2050

Przyszły miks energetyczny będzie zdominowany przez źródła odnawialne (OZE) o zerowych kosztach produkcji – farmy wiatrowe i fotowoltaikę. Obfitość taniej energii elektrycznej pozwoli na zastąpienie nią paliw kopalnych zarówno w ciepłownictwie jak i w transporcie. Efektywne zintegrowanie tych sektorów, w ramach jednego systemu energii, pozwoli…
Czytaj dalej

Czym jest smog?

O smogu mówi się dużo. O smogu mówi wielu. Smog ma wielki wypływ na życie ludzi. Mimo to tylko niewielu wie, czym tak naprawdę jest smog, którego nazwa łączy dwa anglojęzyczne wyrazy: smoke (dym) i fog (młga).
Czytaj dalej

gospodarkamorska.pl: Perspektywy rynku remontów i konserwacji statków w dobie pandemii COVID-19

Segment remontów i konserwacji statków stanowi wiodącą specjalizację polskiego przemysłu stoczniowego. Wpływ pandemii COVID-19 na ten rynek wymaga więc szczególnej uwagi z polskiej perspektywy. Pomimo trudności doby pandemii, długookresowo perspektywy pozostają pozytywne, mając silne oparcie w czynnikach strukturalnych w branży morskiej – oceniają eksperci w…
Czytaj dalej