Tomasz Augustyn

Żaden inny kraj związkowy w Niemczech nie osiąga tak wysokiej akceptacji swoich mieszkańców.

Identyfikacja mieszkańców Meklemburgii-Pomorza Przedniego z ich landem jest „wyjątkowo duża”. Według wyników badań instytutu badawczego Forsa na zlecenie „Ostsee-Zeitung” 95% z nich zadeklarowało przywiązanie do swojego miejsca zamieszkania. Inne kraje związkowe cieszą się znacznie niższą aprobatą. W przypadku Berlina jest to około 71%, w Nadrenii Północnej-Westfalii do 77%. Również Bawaria znalazła się wysoko z poziomem akceptacji mieszkańców wynoszącym 93%.

Identyfikacja mieszkańców z Meklemburgią-Pomorzem Przednim wzrasta na przestrzeni lat. W 2017 roku 89% mieszkańców landu stwierdziło, że chciałoby mieszkać na północnym wschodzie Niemiec. W ubiegłym roku było to 93%. Tobias Woitendorf z MV Tourism Association, wiąże to z pięknem krajobrazu i zaletami oferty turystycznej regionu. Urodzony w Rostocku mistrz olimpijski w dziesięcioboju z 1988 roku, Christian Schenk, powiedział „Ostsee-Zeitung”, że „morze bije wszystko”. Ponadto w ciągu ostatnich lat w opinii mieszkańców wiele zmieniło się na lepsze. Land jest również postrzegany jako coraz bardziej kosmopolityczny. Z drugiej strony geograf społeczny Greifswaldu Helmut Klüter krytycznie ocenił wynik ankiety w gazecie. Z jego punktu widzenia uzyskane wartości są wyraźnie zawyżone. Jego instytut przeprowadził podobną ankietę i podzielił wyniki według klas szkolnych – od 1 do 6. Łącznie 55% badanych przyznało landowi stopnie od 1 do 3, tj. bardzo dobre do zadowalających.