Tomasz Augustyn

Jak dowodzą badania Jacka Rudewicza mieszkańcy Szczecina wobec pandemii zachowali względny spokój. Do bezpośredniej pomocy innym w pandemii przyznało się 26% ankietowanych.

Pandemia choroby COVID-19 zadziała na różne sfery życia społecznego i gospodarczego w sposób podobny do efektu wyzwalającego tzw. trigger effectc lub działania czynnika stresującego. Nagłego wydarzenia, które w drastyczny sposób zmienia porządek rzeczy. Ujawniła ukryte w tych sferach albo inaczej mówiąc systemach napięcia oraz głównie ich słabe i w nieco mniejszym stopniu mocne elementy. Ludzkość, w szczególności mieszkańcy państw Zachodu zapomnieli o dziesiątkujących miasta i państwa jeszcze na początku XX w. chorobach i drogach rozprzestrzeniania się czynnika zakaźnego, czujność została uśpiona, a wirus złamał w końcu „systemy bezpieczeństwa”. Słabości ujawnione pandemią ujawniły się w obszarze globalnej wymiany dóbr i usług – w łańcuchach dostaw i uzależnieniu niektórych gospodarek od globalnych strategii działania podmiotów gospodarczych. Słabości głębokiej optymalizacji procesów ekonomicznych unaoczniła, że czynnik ludzki i zaangażowanie jest nie do przecenienia w sytuacjach kryzysowych. Pandemia również zademonstrowała jak groźne i łatwe do wywołania są fobie zbiorowe i skutki dezinformacji oraz problemy w komunikacji, przykładem tego są podziały w społeczeństwach związane ze szczepieniami. Pandemia trwa jeszcze w najlepsze, a naukowe implikacje tego fenomenu będą jeszcze długo inspirować świat nauki i publicystów.

Pandemia COVID-19 sprawiła również, że przez pewien czas ograniczenia swobody poruszania się i aktywności tzw. lockdowny byliśmy niejako „bliżej siebie” w rodzinach, społecznościach lokalnych w mieście. Czy bycie bliżej siebie sprawiło, że i w tej sferze życia zmianie uległy relacje? Jak zachowywaliśmy się w obliczu pandemii jako sąsiedzi, społeczności lokalne, mieszkańcy miasta? Jakie postawy i zachowania wobec skutków pandemii wykazywali szczecinianie?

Na te i inne pytania odpowiedzi szuka dr Jacek Rudewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, autor artykułu pt. „Wpływ pandemii choroby COVID-19 na społeczne zachowania mieszkańców Szczecina”. Został on opublikowanym w Kronice Szczecina 2020, można go znaleźć TUTAJ. Podobnym zagadnieniom naukowiec poświęca w innym artykule dostępnym  TUTAJ.