Tomasz Augustyn

Przedsiębiorstwa z Pomorza Zachodniego wśród najmocniej odczuwających skutki wojny.

W badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 82 proc. firm uznało, że agresja Rosji na Ukrainę stanowi barierę prowadzenia ich działalności. Tak wynika z badań PIE (n=1000, CATI, grudzień 2022 r.). Natomiast najwięcej firm, którym wojna w jakimś stopniu utrudnia prowadzenie działalności biznesowej, występuje w województwie warmińsko-mazurskim (aż 88 proc. wskazań). Województwo to od wielu lat inwestowało w rozwój współpracy z Obwodem Kaliningradzkim. Zerwanie relacji z Rosją ma tu szczególne konsekwencje, zwłaszcza zaprzestanie eksportu i importu z tego kraju.

Gdy bierzemy pod uwagę deklaracje przedsiębiorców o postrzeganiu wojny jako bariery prowadzenia biznesu o dużym lub bardzo dużym znaczeniu, na czele widzimy województwa lubelskie (56 proc. wskazań) i podkarpackie (54 proc.). Na działalność biznesu w tych województwach szczególny wpływ ma bezpośrednie sąsiedztwo z obszarem objętym działaniami wojennymi. Potencjalni inwestorzy krajowi i zagraniczni na razie omijają południowo-wschodnią Polskę, jako rejon o podwyższonym ryzyku prowadzenia biznesu. Region ten traci także turystycznie. Wielu potencjalnych turystów obecnie rezygnuje z wypoczynku na terenach Roztocza lub Bieszczad, ze względu na obniżone poczucie bezpieczeństwa.

Udział firm deklarujących, że agresja Rosji na Ukrainę to bariera utrudniająca ich działalność w silnym lub bardzo silnym stopniu (w proc.)

Źródło: PIE

Trzecie miejsce pod względem dokuczliwości wojny dla prowadzenia przedsiębiorstwa, patrząc na odsetek deklaracji biznesmenów, zajęło województwo kujawsko-pomorskie (46 proc.) razem z zachodniopomorskim. Ponadto, biznesmeni z kujawsko-pomorskiego częściej (23 proc.) niż przedsiębiorcy z podkarpackiego (21 proc.) wskazywali na silne i bardzo silne utrudnienia ze względu na wzrost ryzyka działalności biznesowej spowodowany wojną. Jednak uwzględniając inne statystyki okazuje się, że przedstawiciele firm z województwa kujawsko-pomorskiego, w porównaniu z pozostałymi województwami, w ogóle cechują się bardziej pesymistycznymi postawami wobec bieżącego zarządzania firmą oraz przyszłych inwestycji. Podobne postawy notowano także w obliczu pandemii.

Wojna w Ukrainie jest barierą utrudniającą działalność przedsiębiorstw w wielu różnych obszarach funkcjonowania. Z najnowszego raportu PIE pt. Wpływ wojny w Ukrainie na działalność polskich firm wynika, że wojna wpłynęła zwłaszcza na podniesienie cen produktów i usług firm (45 proc.), wzrost cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych (44 proc.) oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności (42 proc.)