Wysoka śmiertelność na polskich drogach

Na polskich drogach wciąż ginie bardzo wiele osób. Zbyt wiele! Niniejszy artykuł analizuje dostępne statystyki wypadków, aby odnaleźć tam główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Choć pewne wnioski wydać się mogą oczywiste, inne stanowią spore zaskoczenie.