Zbigniew Jagniątkowski: Ministerstwo gospodarki morskiej jest potrzebne Polsce

Być może w sygnałach o możliwej likwidacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest niewiele prawdy. Prawda ta jest jednak taka, że Wybrzeże i Polska tego ministerstwa potrzebują.